نگرانی فعالین مدنی  هرات  از محکمه صحرایی بانوان
نگرانی فعالین مدنی  هرات  از محکمه صحرایی بانوان

فعالین مدنی و مدافعان حقوق زن در یک گردهمایی در هرات محکمه صحرایی بانوان در کشور را محکوم نمودند، این بانوان می‌گویند: محکمه صحرایی زنان هیچ سنخیتی با موازین حقوق بشر و دین اسلام ندارد. این فعالین تاکید دارند، سنگسار زنان در محکمه‌های صحرایی هیچ ریشه انسانی و دینی ندارد و دولت باید با عامیلن […]

فعالین مدنی و مدافعان حقوق زن در یک گردهمایی در هرات محکمه صحرایی بانوان در کشور را محکوم نمودند، این بانوان می‌گویند: محکمه صحرایی زنان هیچ سنخیتی با موازین حقوق بشر و دین اسلام ندارد.

این فعالین تاکید دارند، سنگسار زنان در محکمه‌های صحرایی هیچ ریشه انسانی و دینی ندارد و دولت باید با عامیلن این رویداد ها برخورد جدی نماید.

در همین حال برخی از اعضای شورای ولایتی هرات تاکید دارند، تا زمانیکه دولت در مناطق دور دست تسلط نداشته باشد شرایط زنان روستا نشین بهبود نخواهد یافت و تاکید دارند، سنگسار زنان در محکمه صحرایی هیچ جایگاه قانونی ندارد.

شرایط زندگی برخی از زنان در افغانستان از عصر اعراب پیش از اسلام که دختران شان را زنده به گور می‌کردند اسفبار‌تر است، عالمان دین در هرات با بیان این مطلب می‌گویند: وقتی زنی متهم به فعل زنا است از نگاه دین اسلام باید چهار نفر شاهد آن عمل باشد، اما دیده می‌شود که برخی‌ها با انجام محکمه‌های صحرایی بدون رعایت قوانین در پی بد ساختن دین اسلام هستند.

طی ماه‌های اخیر چندین تن از بانوان در اقصی نقاط افغانستان، به ویژه مناطق روستایی که تحت تسلط مخالفان مسلح دولت بوده است مورد شکنجه و محکمه صحرایی قرار گرفته‌اند، اما آگاهان امور عدم حاکمیت دولت در این مناطق را عامل افزایش خشونت علیه زنان عنوان می‌کنند.