برخورد یک رنجر پولیس با موتر مسافربری در شهر هرات
برخورد یک رنجر پولیس با موتر مسافربری در شهر هرات

سرعت زیاد یک رنجر پولیس باعث بروز حادثه ترافیکی و زخمی شدن دو تن از باشندگان شهر هرات شد. این رویداد در مقابل ساختمان دفتر والی هرات رخ داده است. شهروندان هرات می گویند: اکثر موتر های نظامی بدون هیچ دلیلی با سرعت زیاد در جاده های عمومی و فرعی حرکت می کنند و این […]

سرعت زیاد یک رنجر پولیس باعث بروز حادثه ترافیکی و زخمی شدن دو تن از باشندگان شهر هرات شد. این رویداد در مقابل ساختمان دفتر والی هرات رخ داده است. شهروندان هرات می گویند: اکثر موتر های نظامی بدون هیچ دلیلی با سرعت زیاد در جاده های عمومی و فرعی حرکت می کنند و این مسله نگران کننده می باشد. 

تخلف و سهل انگاری رانندگان موتر های نظامی در هرات روز به روز در حال افزایش است.

در تازه ترین مورد بامداد روز شنبه، در مقابل اداره محلی هرات که خود مجری قانون است، رنجر پولیس با یک موتر فلانکچ مسافر بری برخورد نمود که در نتیجه آن دو تن از سرنشینان موتر مسافربری به دلیل آسیب دیدگی شدید راهی بیمارستان مرکزی هرات شدند.

محمد رفیق شیرزی سخنگوی بیمارستان هرات میگوید:  وضعیت یک تن از آسیب دیدگان شدیدا وخیم است  و اکنون تحت درمان قرار دارد.

از سویی هم باشندگان هرات از تیزرانی و بی توجهی راننده های موترهای رنجر شاکی هستند  ومیگویند: زمانیکه مجریان قانون به قوانین ترافیکی و حقوق شهروندی بی توجهی نشان دهند، از شهروندان دیگر نباید توقع احترام به قوانین را داشت.

استفاده شخصی از موتر دولتی ، عبور از چراغ سرخ، تیز رانی و ایجاد آلودگی صوتی از جمله تخلفاتی است  که همواره پولیس و راننده های موترهای رنجر طی سال های اخیر مرتکب شده اند.خواستیم در این زمینه دیدگاه فرمانده پولیس هرات را با خود داشتم باشیم، اما با تماس های پی هم موفق نشدیم.