شکایت خانواده های شهدا از بی توجهی دولت در هرات
شکایت خانواده های شهدا از بی توجهی دولت در هرات

خیلی از خانواده های شهدا در هرات هنوزهم با چالش های جدی دست و پنج نرم می کنند. از فقر و تنگدستی تا بیکاری و بی توجهی دولت. شماری از بازمانده های شهدا می گویند، سال ها می شود که نان آوران خانواده های خودرا از دست داد ند و با فقر روبه هستند. مشکلات […]

خیلی از خانواده های شهدا در هرات هنوزهم با چالش های جدی دست و پنج نرم می کنند. از فقر و تنگدستی تا بیکاری و بی توجهی دولت. شماری از بازمانده های شهدا می گویند، سال ها می شود که نان آوران خانواده های خودرا از دست داد ند و با فقر روبه هستند.

مشکلات جدی در برابر خانواده ها و فرزندان شهدا در هرات! از هر یک از این شهدا یا کودکانی بجا مانده یا پدر و مادر پیر و یا هم همسر بی بضاعت. اما سال­ها می­شود که بیشتر خانواده­های افغان بار این همه غم را به دوش می­کشند. شماری از بازمانده­های شهدا در هرات می­گویند، به دلیل بی توجهی دولت و فقر و تنگدستی، خانواده­های شهدا به چالش­های جدی روبه­رو شده­اند.

شماری از فرزندان شهدا در هرات با انتقاد تند از دولت می گویند: برای بهبود زندگی آنان کارهای اساسی نشده است. به گفته ای آنان، خیلی از فرزندان شهدا حتا نان برای خوردن ندارند و از رفتن به مکتب محروم هستند. آنان از سران حکومت می خواهند که خانواده های شهدا را از این وضعیت بی سرنوشتی نجات دهند.

در همین حال جنگ های داخلی و دوران جهاد در افغانستان در کنار شهدا، هزاران معلول نیز برجای گذاشته است. شماری از این معلولان می گویند: به دلیل معلویتی که دارند خانه نشین اند و دولت هم تلاش چندانی برای بهبود زندگی آنان نکرده است.

هم­اکنون هم خیلی از افغان­ ها به شمول نیروهای نظامی در جریان جنگ­ ها در کشور شهید می­ شوند و فرزندان شان بی سرنوشت می­ مانند. شماری از فرزندان شهدا می ­گویند که کودکان خانواده های شهدا  از آموزش و پرورش باز می ­مانند و از دولت می­ خواهند که برای بهبود زندگی آنان تلاش کند.