تاکید رئیس معارف هرات به مبارزه با مکاتب خیالی در این ولایت
تاکید رئیس معارف هرات به مبارزه با مکاتب خیالی در این ولایت

رییس معارف هرات بر تعهد این نهاد برای مبارزه با مکاتب خیالی تاکید دارد. عبدالرزاق احمدی میگوید: وجود مکتب های خیالی سبب به میان آمدن فساد اداری و حیف و میل پول در مناطق دور دست شده است؛ اما مسوولان معارف بگونه جدی تلاش کرده اند، تا با این پدیده مقابله کنند. از سویی هم […]

رییس معارف هرات بر تعهد این نهاد برای مبارزه با مکاتب خیالی تاکید دارد. عبدالرزاق احمدی میگوید: وجود مکتب های خیالی سبب به میان آمدن فساد اداری و حیف و میل پول در مناطق دور دست شده است؛ اما مسوولان معارف بگونه جدی تلاش کرده اند، تا با این پدیده مقابله کنند. از سویی هم شورای ولایتی هرات از تلاش ریاست معارف در این زمینه پیشتیبانی میکند.

وجود مکتب ها و آموزگاران خیالی در نظام آموزش و پرورش کشور، نگرانی بسیاری ها را در پی داشته. مکتب هایی که سبب حیف و میل پول های هنگفتی شده است. اما عبدالرزاق احمدی رییس معارف هرات بر اراده جدی این اداره برای مقابله با این مسله تاکید دارد.

شماری از اعضای شورای ولایتی هرات با ستایش از عملکرد مسوولان معارف در امر مبارزه با انواع گوناگون فساد و ایجاد اصلاحات در این نهاد، از تلاش های مسوولان معارف برای مقابله با مکتب های خیالی پیشتیبانی می کنند.

با این حال عبدالرزاق احمدی رییس معارف هرات می گوید: وجود آموزگاران و مکتب های خیالی، سبب حیف و میل شدن پول و نیز فساد اداری شده است اما ریاست معارف با بستن درب مکتب های خیالی که بیشتر آنها  در مناطق دور دست بوده، تلاش کرده با این پدیده مقابله کند.

در این میان جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات بر تلاش نهاد های گوناگون حکومتی به همراه ریاست معارف، برای باز خواست از کسانی سخن میزند که در مسله مکتب های خیالی دست داشته اند.

گفتنی است که هم اکنون معارف هرات، ۹۲۰ هزار دانش آموز،۱۹ هزار آموزگار رسمی، ۳ هزار آموزگار قراردادی، و بیش از یک هزار مکتب دولتی دارد.