فعال شدن تمام ولسوالی های تازه تشکیل شیندند تا دو ماه دیگر
فعال شدن تمام ولسوالی های تازه تشکیل شیندند تا دو ماه دیگر

قرار است تا دو ماه دیگر تمام ولسوالی های تازه تشکیل ولسوالی شیندند عملن به فعالیت آغاز کنند. مسوولان محلی در هرات می گویند: تمام تجهیزات و تشکیلات ملکی و نظامی دو ولسوالی منظور شده و در روزهای آینده افتتاح می شود. به گفته ای سخنگوی والی هرات، کار روی دو ولسوالی باقی مانده هم […]

قرار است تا دو ماه دیگر تمام ولسوالی های تازه تشکیل ولسوالی شیندند عملن به فعالیت آغاز کنند. مسوولان محلی در هرات می گویند: تمام تجهیزات و تشکیلات ملکی و نظامی دو ولسوالی منظور شده و در روزهای آینده افتتاح می شود. به گفته ای سخنگوی والی هرات، کار روی دو ولسوالی باقی مانده هم به شدت جریان دارد.

مسوولان محلی در هرات می گویند: تمام امکانات و تشکیلات دو ولسوالی تازه تشکیل شیندند از سوی حکومت مرکزی تایید شده و در روزهای آینده؛ این دو ولسوالی عملن به فعالیت آغاز خواهند کرد. به گفته ای سخنگوی والی هرات، تلاش ها به منظور فعال شدن دو ولسوالی دیگر در شیندند نیز جریان دارد.

جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات تاکید می کند که تا دو ماه دیگر، پرونده ولسوالی های تازه تشکیل این ولایت بسته خواهد شد.

اما شورای ولایتی هرات به عملی شدن فعالیت ولسوالی های تازه تشکیل در ولسوالی شیندند باورمند نیست. شماری از اعضای این شورا می گویند: تاکنون بارها مقام های دولتی چنین وعده هایی دادند اما تاهنوز عملی نشده است.

بیش از دو سال پیش رئیس جمهور غنی در نخستین سفرش به عنوان رئیس جمهور به هرات وعده داد که، به زودی ولسوالی شیندند که به گفته ای او به “زخم ناسور” افغانستان مبدل شده به چند ولسوالی تقسیم خواهد شد اما تاهنوز رسمن این ولسوالی ها فعال نشده اند.