چوکی معاونیت ولایت هرات همچنان خالی است
چوکی معاونیت ولایت هرات همچنان خالی است

بیش از یک سال می شود که چوکی معاونیت والی هرات خالی است و حکومت نتوانسته این بست را پر کند. شماری از آگاهان امور و اعضای شورای لایتی هرات تاکید می کنند که خالی ماندن بست معاونیت ولایت، سبب کندی ارایه خدمات دولتی شده است. از سوی دیگر مسوولان محلی در هرات می گویند: […]

بیش از یک سال می شود که چوکی معاونیت والی هرات خالی است و حکومت نتوانسته این بست را پر کند. شماری از آگاهان امور و اعضای شورای لایتی هرات تاکید می کنند که خالی ماندن بست معاونیت ولایت، سبب کندی ارایه خدمات دولتی شده است. از سوی دیگر مسوولان محلی در هرات می گویند: قرار است به زودی معاون والی این ولایت تعیین شود.

چوکی معاونیت ولایت هرات همچنان خالی است. از بیش از یک سال پیش؛ زمانی که معاون والی هرات تبدیل شد تاهنوز این چوکی پر نشده است. شماری از آگاهان امور در هرات تاکید می کنند که خالی ماندن بست معاونیت ولایت به ضرر هرات است و باعث کندی ارایه خدمات دولتی شده است.

شماری از اعضای شورای ولایتی هرات نیز دلیل خالی ماندن چوکی معاون والی این ولایت را، ضعف حکومت مرکزی می خوانند.

در همین حال مسوولان محلی هرات می گویند: نبود معاون والی بدور از مشکلات برای اداره محلی این ولایت هم نبوده است. اما آنگونه که جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات می گوید: قرار است در روزهای آینده چوکی معاونیت ولایت پر شود.

گزارش های تایید نشده یی وجود دارد که معاون تازه ولایت هرات یک خانم است و از سوی مقام های مرکزی تعیین شده است. اما مقام های محلی در هرات از ابراز نظر در این مورد خودداری می کنند.