اعضای شورای ولایتی هرات می گویند جمعی از نماینده گان مردم با تجمع در دفتر این شورا از حامد کرزی رئیس جمهور جمهوری اسلامی افغانستان و خانواده مرحوم سردار محمد داود خان اولین رئیس جمهور کشور خواستند تا جسد وی و اعضای فامیلش را در زیارت جوار خواجه عبدالله انصاری شهر هرات  دفن کنند. همایون […]

اعضای شورای ولایتی هرات می گویند جمعی از نماینده گان مردم با تجمع در دفتر این شورا از حامد کرزی رئیس جمهور جمهوری اسلامی افغانستان و خانواده مرحوم سردار محمد داود خان اولین رئیس جمهور کشور خواستند تا جسد وی و اعضای فامیلش را در زیارت جوار خواجه عبدالله انصاری شهر هرات  دفن کنند.

همایون عزیزی رئیس شورای ولایتی این ولایت می گوید یک مکان مناسب در جوار پیر هرات برای مرحوم داود خان بنیان گذاری ریاست جمهوری کشور و اعضای فامیلش از سوی مردم هرات در نظر گرفته شده است.

عبدالله شریفی یکتن از باشنده گان هرات می گوید به دلیل اینکه اکثر شخصیت های افغانستان در هرات دفن هستند باید جسد سردار محمد داود خان و اعضای فامیلش نیز در هرات دفن گردد.

وی از حامد کرزی رئیس جمهور جمهوری اسلامی افغانستان خواست تا به جهت دفن جنازه سردار محمد داود خان در شهر هرات موافقت کند.  

حدود دو ماه قبل حامدکرزی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان با صدور حکمی کمیسیونی شش نفری را بریاست معین وزارت صحت عامه به منظور کشف جسد سردار محمد داود خان و اعضای فامیلش موظف ساخته بود.

دکتر احمد فرید رایید، مشاور رسانه های وزارت صحت افغانستان می گوید، با توجه به مدارک و شواهدی که بدست آورده اند، صد درصد اطمینان دارند که جسد محمد داوود خان را شناسایی کرده اند.

آقای رایید می گوید: “توانستیم قالب های دندان سردار داوود خان را که در آلمان بود، بیاوریم و با قالب دندان جسد مشکوک تطابق دهیم… ما صد درصد مطمئن هستیم که جسد، مربوط به سردار شهید است.”

آقای رایید می گوید در نظر است اجساد بدست آمده از این گورهای دسته جمعی، طی فرمان حامد کرزی، رییس جمهور افغانستان، با راه اندازی مراسم ویژه ای دفن شوند.

او گفت شانزده جسد مربوط به خانواده داوود خان نیز قبلا شناسایی شده اند و هنوز دو جسد دیگر از اعضای خانواده داوود خان که گفته می شود، در میان کشته شدگان کودتای ۱۳۵۷ بوده اند، بدست نیامده است.

سردار محمد داوود خان پسر عموی محمد ظاهر، آخرین پادشاه افغانستان بود.

وی از سال ۱۹۵۳ تا ۱۹۶۳ سمت نخست وزیری را برعهده داشت و از او به عنوان عامل اصلی چرخش نسبی سیاست خارجی افغانستان به سوی اتحاد شوروی یاد می شود.

در پی اعلام قانون اساسی جدید افغانستان توسط محمد ظاهر شاه و منع تصدی سمت های دولتی توسط اعضای خانواده سلطنتی، محمد داوود در سال ۱۹۶۳ از مقام نخست وزیری کناره گرفت.

در سال ۱۹۷۳، پادشاه افغانستان در یک کودتای بدون خونریزی به رهبری محمد داوودخان برکنار و در این کشور نظام جمهوری اعلام شد.

طرفداران داوودخان از او که پنج سال حاکمیت را در افغانستان در دست داشت، به عنوان عامل یک رشته اصلاحات اجتماعی در افغانستان یاد می کنند.

محمد داوودخان در کودتای کمونیست ها در سال ۱۳۵۷ خورشیدی – موسوم به انقلاب ثور – از کار برکنار و همراه جمعی از خویشاوندان خود کشته شد اما تا کنون محل دفن او معلوم نبود

پیش از این باشنده گان ولایات  قندهار و ننگرهار با گرده همایی های خواهان دفن جسد اولین رئیس جمهور افغانستان و اعضای فامیلش در آن ولایات شده بودند.

در حال حاضر اکثر مردم افغانستان منتظر آن هستند تا دولت و اعضای فامیل سردار محمد داود خان کدام ولایت را برای دفن اولین رئیس جمهور افغانستان می گیرند. ث هرات