مشکلات دختران ربات ساز هراتی
مشکلات دختران ربات ساز هراتی

دختران ربات ساز هراتی میگویند، مشکلات مالی و کم بود تجهیزات فنی، عمده ترین چالش ها بر سر راه آنها است. اعضای این تیم پس از بازگشت از مسابقات جهانی رباتیک در کشور آمریکا، از حکومت میخواهند آنها را پشتیبانی کند تا در آینده بتوانند موفقیت های بیشتری برای افغانستان کسب نمایند. تیم دختران ربات […]

دختران ربات ساز هراتی میگویند، مشکلات مالی و کم بود تجهیزات فنی، عمده ترین چالش ها بر سر راه آنها است. اعضای این تیم پس از بازگشت از مسابقات جهانی رباتیک در کشور آمریکا، از حکومت میخواهند آنها را پشتیبانی کند تا در آینده بتوانند موفقیت های بیشتری برای افغانستان کسب نمایند. تیم دختران ربات ساز هرات، خود را برای اشتراک در مسابقات رباتیک در کشور های مکزیک، هلند ، آلمان و عربستان اشتراک آماده میکند.

کار خود را با ساخت چند ربات ساده، و با استفاده از امکانات بسیار ابتدایی آغاز نمودند. شاید در آن زمان هیچ کدام از دختران ربات ساز هراتی، رفتن به کشور آمریکا و اشتراک در مسابقات جهانی رباتیک، به فکر شان هم نمیرسید. اکنون پس از بازگشت از کشور آمریکا، در مقابل رسانه ها حاضر شده اند، تا نا گفته ها و چالش های شانرا بیان کنند. عدم پشتیبانی مالی و نبود تجهیزات فنی، مهم ترین چالش های دختران ربات ساز هراتی میباشد.

رفتن تیم دختران ربات ساز هراتی به آمریکا، به سختی گذر کردن از هفت خوان رستم بود. از دیر رسیدن ربات شان به کشور گرفته تا صادر نشدن ویزای شان از سوی سفارت آمریکا، اما این همه مانع رسیدن اعضای این تیم به مسابقات جهانی رباتیک نشد، آنها ۱۱ روز را در کشور آمریکا سپری کردن و درس های فراوانی از این سفر آموختند.

حالا که تیم دختران ربات ساز هراتی تجربه حضور در مسابقات جهانی رباتیک آمریکا را در کارنامه خود دارد، خود را برای حضور در چندین مسابقه جهانی رباتیک دیگر آماده میکند. از جمله مسابقات جهانی رباتیک در کشور های آلمان، هلند، مکزیک و عربستان سعودی

دخترات رباط ساز هراتی، اکنون روی ساخت ربات های پرنده بدون سر نشین و ربات های انسان نما کار میکنند. هرچند هنوز هم در کشوری مانند افغانستان، ربات برای  بسیار ها پدیده ای نا آشنا است و زمینه فعالیت در این عرصه هم محدود، اما این دختران میخواهند به راه شان در ساخت انواع ربات ها ادامه دهند.