برگزاری کمپاین جمع آوری کتاب در نیمروز
برگزاری کمپاین جمع آوری کتاب در نیمروز

یک جوان درو لایت نیمروز کمپاین جمع آوری کتاب راه اندازی کرده است. هدف از این کمپاین نهادینه سازی فرهنگ کتابخوانی در میان جوانان و تقویت کتابخانه ولایت نیمروز خوانده می شود. یک جوان کمپاین جمع آوری کتاب را در شهر زرنج مرکز ولایت نیمروز راه اندازی کرده است.  این جوان  که محمد ظریف یوسفزی […]

یک جوان درو لایت نیمروز کمپاین جمع آوری کتاب راه اندازی کرده است. هدف از این کمپاین نهادینه سازی فرهنگ کتابخوانی در میان جوانان و تقویت کتابخانه ولایت نیمروز خوانده می شود.

یک جوان کمپاین جمع آوری کتاب را در شهر زرنج مرکز ولایت نیمروز راه اندازی کرده است.  این جوان  که محمد ظریف یوسفزی نام دارد می گوید: تلاش دارد تا با جمع آوری کتاب های مختلف از یک سو کتابخانه عامه این ولایت را تقویت کند و از سوی دیگر، فرهنگ کتابخوانی را میان جوانان نهادینه سازد.

بیشتر کتاب های که در خانه ها است و مردم از آنها کار نمی گیرند از سوی این جوان جمع آوری می شود. تاکنون در جریان این کمپاین بیش از ۲۵۰ جلد کتاب های مختلف جمع آوری شده است.

شماری از جوانان ولایت نیمروز روزانه برای مطالعه به کتابخانه عامه این ولایت میایند.

از سوی دیگر مسوولان اداره اطلاعات و فرهنگ نیمروز می گویند: کتباخانه عامه این ولایت به شدت با کمبود کتاب روبه رو است و جمع آوری ۲۵۰ جلد کتاب برای برطرف ساختن مشکلات قشر اهل مطالعه این ولایت کمک می کند.

نیمروز یکی از ولایت های محروم کشور به شمار می رود و آموزش و پرورش در آن رشد چندانی ندارد. از سوی عدم علاقه مندی جوانان به مطالعه بر مشکلات این قشر در نیمروز افزوده است.