کمبود بودجه؛ چالش جدی فدراسیون فوتبال هرات
کمبود بودجه؛ چالش جدی فدراسیون فوتبال هرات

کمبود بودجه از مشکلات جدی در برابر فدراسیون فوتبال ولایت هرات خوانده می شود. مسوولان این فدراسیون می گویند: بودجه ی سالانه ای این فدراسیون حتا پول کردیت موبایل و کرایه موتر کارمندان این نهاد هم نمی شود. از سوی دیگر دید دوگانه مقام های فدراسیون مرکزی فوتبال کشور نیز از دیگر چالش های جدی […]

کمبود بودجه از مشکلات جدی در برابر فدراسیون فوتبال ولایت هرات خوانده می شود. مسوولان این فدراسیون می گویند: بودجه ی سالانه ای این فدراسیون حتا پول کردیت موبایل و کرایه موتر کارمندان این نهاد هم نمی شود. از سوی دیگر دید دوگانه مقام های فدراسیون مرکزی فوتبال کشور نیز از دیگر چالش های جدی در برابر فوتبال ولایت هرات عنوان می شود. همکارم با جزئیات بشتر در این زمینه.

بودجه ای امسال فدراسیون فوتبال ولایت هرات بیشتر از ۲۰۰هزار افغانی است؛ پولی که به گفته ای مسوولان این فدراسیون، پول کردیت موبایل و کرایه موتر کارمندان این نهاد هم نمی شود. مسوولان فدراسیون فوتبال هرات می گویند: بیش از پانزده هزار فوتبالیست در این ولایت وجود دارد که بیشتر از ۶۰۰ تن آنان بانوان اند.

عبدالکریم رحمانی رئیس این فدراسیون تاکید می کند که سالانه برای رشد فوتبال و آموزش ورزشکاران، به بیش از چهار میلیون افغانی پول نیاز است اما دولت توان تخصیص این مقدار پول را ندارد.

دید دوگانه ای مقام های فدراسیون مرکزی فوتبال کشور از دیگر چالش های جدی در برابر فوتبال ولایت هرات خوانده می شود. ورزشکاران هرات و مسوولان فدراسیون فوتبال این ولایت همواره از عملکرد اداره مرکزی ورزش شکایت داشته اند. این که در مسابقات بیرون کشوری برای ورزشکاران هرات سهم داده نمی شود.

رئیس فدراسیون فوتبال هرات نیز این مسئله را تایید می کند اما تاکید می کند که در این اواخر مسوولان فدراسیون مرکزی فوتبال کشور، به سهمگیری بیشتر ورزشکاران هرات در مسابقات بین المللی تعهد کرده اند.

از سوی دیگر مسوولان محلی در هرات می گویند: بارها مشکلات ورزشکاران این ولایت را با مقام های مرکزی در میان گذاشته اما پاسخ روشنی دریافت نکرده اند.

ورزشکاران هرات در رشته های مختلف ورزشی دستاوردهای خوبی داشته اند. حتا شماری از ورزشکاران هرات در مسابقات بین المللی مدال های طلا را نصیب افغانستان کرده اند. اما آنچه بی توجهی مقام های مرکزی به ورزش این ولایت خوانده می شود؛ همواره صدای اعتراض ورزشکاران را به دنبال داشته است.