آغاز واکسین پولیو در چهار ولسوالی ناامن فراه
آغاز واکسین پولیو در چهار ولسوالی ناامن فراه

واکسن پولیو زرقی در چهار ولسوالی نا امن ولایت فراه آغاز شد. مسوولان اداره صحت عامه میگویند قرار است در این کمپاین صد ها طفل که در تهدید جدی مرض فلج اطفال قرار دارند واکسین شوند. این گزارش را همکارم خوشحال زلاند فرستاده است.  در چهار ولسوالی نا امن فراه که در چند سال گذشته […]

واکسن پولیو زرقی در چهار ولسوالی نا امن ولایت فراه آغاز شد. مسوولان اداره صحت عامه میگویند قرار است در این کمپاین صد ها طفل که در تهدید جدی مرض فلج اطفال قرار دارند واکسین شوند. این گزارش را همکارم خوشحال زلاند فرستاده است. 

در چهار ولسوالی نا امن فراه که در چند سال گذشته چندین واقعه فلج اطفال شناسایی شد حالا کمپاین واکسین زرقی آغاز شده است. داکتر عبدالجبار شایق رئیس صحت عامه فراه می گوید: در ولسوالی های بکواه، گلستان، بالابلوک و خاکسفید این ولایت قرار است صد ها طفل واکسن شوند.

رئیس صحت عامه فراه می گوید: واکسین پولیو زرقی که در هر ولسوالی به مدت شش روز جریان خواهد یافت و در ابتدا در ولسوالی خاک سفید تطبیق می شود. در همین حال داکتران متخصص بیماری فلج اطفال تاکید می کنند که تطبیق واکین پولیو زرقی باعث از بین بردن دایمی این بیماری در فراه خواهد شد.

داکتر مهتاب الدین نورزایی متخصص مرض فلج می گوید: واکسین قطره ای ممکن بضی اوقات به دلایل مختلف بگونه درست، بر وجود طفل تاثیر نکنند، اما بگفته وی واکسین پولیو زرقی توسط امپول بگونه مستقیم در خون طفل جاری میگردد، و طفل را برای همیش از خطر مرض فلج نجات میدهد.

در عین حال شماری از فعالین مدنی در فراه میگویند در چند سال گذشته هزاران طفل به دلیل افزایش نا امنی ها در ولسوالی ها از واکسین شدن محروم گردیدند.