کمک بلاعوض به صدها زن تجارت پیشه در هرات
کمک بلاعوض به صدها زن تجارت پیشه در هرات

ریاست کار و امور اجتماعی هرات به همکاری چند نهاد کمک کننده برای نزدیک به ۶۷۰ زن تجارت پیشه مبلغ ۵۰۰دالر آمریکایی کمک می کند. مسوولان این اداره می گویند: این پول به منظور تقویت کاروبار زنان تجارت پیشه و کاهش فقر در جامعه به زنان داده می شود. از سوی دیگر برخی اعضای شورای […]

ریاست کار و امور اجتماعی هرات به همکاری چند نهاد کمک کننده برای نزدیک به ۶۷۰ زن تجارت پیشه مبلغ ۵۰۰دالر آمریکایی کمک می کند. مسوولان این اداره می گویند: این پول به منظور تقویت کاروبار زنان تجارت پیشه و کاهش فقر در جامعه به زنان داده می شود. از سوی دیگر برخی اعضای شورای ولایتی هرات می گویند: اگر این پول به خانم های مستحق داده نشود، هیچ تاثیری بر بهبود وضعیت زنان نخواهد داشت.

تلاش برای بهبود وضعیت اقتصادی زنان ولسوالی ها و کاهش فقر در روستاها، اداره کار و امور اجتماعی هرات به همکاری چند نهاد کمک کننده برای ۶۶۷ زن پول نقد کمک می کند. برای هر یک از این زنان مبلغ ۵۰۰دالر آمریکایی داده می شود.

مسوولان اداره کار و امور اجتماعی هرات می گویند: این پول به طور قرضه بلاعوض برای زنان تجارت پیشه در چهار ولسوالی این ولایت کمک می شود.

آنگونه که عبدالقیوم افغان رئیس این اداره می گوید: ۱۳۴۴ زن در هرات واجد شرایط دریافت این کمک هستند اما به دلیل کبود پول فقط برای ۶۶۷ تن به قید قرعه پول داده می شود.

این برنامه در سه ولایت کشور به منظور خودکفایی اقتصادی زنان و رونق گرفتن کاروبار شان تطبق می شود. در ولایت هرات، زنان در ولسوالی های انجیل، گذره، زنده جان و کرخ از این کمک ها بهره منده می شوند. از سوی دیگر شماری از اعضای شورای ولایتی هرات به این برنامه به دید شک می نگرند.

این نماینده های مردم هرات در شورای ولایتی می گویند: اگر این پول به خانم های مستحق داده نشود، هیچ تاثیری بر بهبود وضعیت زنان نخواهد داشت.

این کمک در حالی با زنان تجارت پیشه در هرات صورت می گیرد که این زنان همواره از بی توجهی دولت در قسمت همکاری به منظور بهبود کاروبار شان شکایت داشتند.