نگرانی شورای ولایتی هرات از افزایش فساد اداری در اداره های دولتی این ولایت
نگرانی شورای ولایتی هرات از افزایش فساد اداری در اداره های دولتی این ولایت

مسوولان در شورای ولایتی هرات می گویند: در تمام اداره های دولتی این ولایت به طور گسترده فساد اداری وجود دارد و روز به روز دامنه فساد گسترش یافته است. توریالی طاهری معاون شورای ولایتی هرات تاکید می کند که هیچ تلاشی برای مبارزه با این پدیده صورت نگرفته است. از سوی دیگر مسوولان محلی […]

مسوولان در شورای ولایتی هرات می گویند: در تمام اداره های دولتی این ولایت به طور گسترده فساد اداری وجود دارد و روز به روز دامنه فساد گسترش یافته است. توریالی طاهری معاون شورای ولایتی هرات تاکید می کند که هیچ تلاشی برای مبارزه با این پدیده صورت نگرفته است. از سوی دیگر مسوولان محلی در هرات می گویند: با فساد اداری در اداره های دولتی این ولایت به طور جدی مبارزه شده است و در جریان یک سال اخیر ده ها کارمند دولتی به اتهام دست داشتن در قضایای فساد اداری شناسایی و به اداره های عدلی و قضایی معرفی شده اند.

نگرانی شورای ولایتی هرات از افزایش فساد اداری در اداره های دولتی این ولایت، معاون شورای ولایتی هرات اینجا در این نشست خبری می گوید: در تمام اداره های دولتی این ولایت به طور گسترده فساد اداری وجود دارد و تاکنون مبارزه جدی و موثر با این پدیده صورت نگرفته است.

توریالی طاهری معاون شورای ولایتی هرات مسوولان محلی این ولایت را به ناتوانی در امر مبارزه با فساد اداری متهم می کند.

معاون شورای ولایتی هرات تاکید می کند که بسیاری از کرسی های دولتی در این ولایت در بدل پول خرید و فروش می شود و مسوولان حکومتی مجبور به فساد اداری می شوند. او می افزاید: افراد فاسد در اداره های دولتی از سوی افراد بلندپایه حکومتی حمایت می شوند.

از سوی دیگر مسوولان محلی در هرات می گویند: اقدامات جدی در امر مبارزه با فساد اداری در حکومت صورت گرفته و در جریان یک سال اخیر نزدیک به ۲۰۰ تن از کارمندان دولتی به اتهام دست داشتن در قضایای فساد اداری به اداره های عدلی و قضایی معرفی شده اند.

آنگونه که جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات می گوید: خط سرخ اداره محلی این ولایت، مبارزه با فساد اداری است.

فساد اداری در اداره های دولتی هرات به ویژه اداره های درامدزا همواره مورد انتقاد باشنده های هرات و آگاهان امور بوده است. این آگاهان به این باور هستند که اراده قوی برای مبارزه با فساد اداری در حکومت وجود ندارد و همین مسئله همواره باعث افزایش فساد اداری شده است.