پیاده روی؛ ترویج فرهنگ حفاظت از محیط زیست در ولایت هرات
پیاده روی؛ ترویج فرهنگ حفاظت از محیط زیست در ولایت هرات

ده ها تن از شهروندان هرات به حمایت از محیط زیست وهوای پاک مسیر طولانی را در داخل شهر پیاده رفتند. این برنامه به منظور ترویج فرهنگ پیاده روی درهرات برگزارشده است. ورزشکاران در برگزاری این برنامه نقش اساسی را بازی کرده اند. مسوولان اداره حفظ محیط زیست هرات میگویند به منظور ترویج این فرهنگ […]

ده ها تن از شهروندان هرات به حمایت از محیط زیست وهوای پاک مسیر طولانی را در داخل شهر پیاده رفتند. این برنامه به منظور ترویج فرهنگ پیاده روی درهرات برگزارشده است. ورزشکاران در برگزاری این برنامه نقش اساسی را بازی کرده اند. مسوولان اداره حفظ محیط زیست هرات میگویند به منظور ترویج این فرهنگ نیاز است تا برنامه های بیشتری درزمینه برگزارشود.

شماری ازشهروندان و جمع زیادی از روسای فدراسیون های مختلف ورزشی ورزشکاران هرات همایش پیاد روی را تحت نام هوای پاک ضامن سلامتی است به خاطر حمایت از محیط زیست و گسترش فرهنگ پیاد روی شرکت کردند.

این شهروندان و ورزشکاران مسیر پارک فرهنگ الی ورزشگاه هرات را برسم نهادینه ساختن فرهنگ پیاد روی و جلوگیری از الودگی های محیط زیستی پیاده رفتند. با این حال مسوولان اداره ورزش و محیط زیست هرات این باره را برای محیط زیست  تاثیر گزار میخوانند. آنها میگویند با نهادینه شدن فرهنگ پیاده روی، آلودگی هوا بصورت قابل توجهی کاهش خواهد یافت.

از سوی دیگر مسوولان اداره ترافیک هرات هم از این حرکت نمادین شهروندان هرات استقبال کرده می­گویند در صورتیکه فرهنگ پیاده روی درهرات رشد کند می­تواند تاثیر خوبی روی کاهش ازدحام ترافیکی داشته باشد.

طی سالهای اخیر شهر هرات ازدحام بیشتری پیدا کرده است. ترافیک این شهر سنگین شده است و آمار موترهای که در داخل شهر گشت وگذار دارند به حد بالای رسیده است. مسوولان اداره حفظ محیط زیست هرات میگویند، به خاطر جلوگیری از آلودگی محیط زیست نیاز است تا روی فرهنگ پیاده روی و پاک نگهداشتن فضای شهر تلاش کنند.