دیر آمدن داکتران به مراکز صحی دولتی در هرات
دیر آمدن داکتران به مراکز صحی دولتی در هرات

در برخی از شفاخانه های دولتی در هرات داکتران دیر به کار میایند مشکلات جدی را به شهروندان به بار آورده اند. شماری از شهروندان می گویند: ساعت ها پشت دروازه مراکز صحی دولتی انتظار آمدن داکتران را می کشند اما آنان نیمه های روز سرکار شان حاضر می شوند. به گفته ای این شهروندان، […]

در برخی از شفاخانه های دولتی در هرات داکتران دیر به کار میایند مشکلات جدی را به شهروندان به بار آورده اند. شماری از شهروندان می گویند: ساعت ها پشت دروازه مراکز صحی دولتی انتظار آمدن داکتران را می کشند اما آنان نیمه های روز سرکار شان حاضر می شوند. به گفته ای این شهروندان، این داکتران کلینیک های خصوصی دارند و با اینکه از دولت معاش می گیرند اما کار دولتی را درست انجام نمی دهند. از سوی دیگر مسوولان اداره صحت عامه هرات می گویند:
در مرکز صحی دولتی در شهرک جبرئیل در ناحیه دوازدهم شهر هرات ساعت ها بیماران در مرکز صحی انتظار آمدن داکتران را می کشند. آنگونه که این شهروندان می گویند: داکتران این مرکز صحی دولتی تا ده صبح به کار شان حاضر نمی شوند و زمانی که میایند برای بیماران پاسخگو نیستند.
به گفته ای شهروندان، بیشتر داکتران این مرکز صحی دولتی در کلینیک های خصوصی مصروف کار هستند و با اینکه معاش دولتی می گیرند اما هیچ توجهی به کار در این مرکز صحی دولتی ندارند.
آنگونه که این شهروندان می گویند: داکتران برای شان “امروز بروید فردا بیایید” می گویند و به نحوی بیماران را از سر خود دور می کنند. در همین حال مسوولان اداره صحت عامه هرات می گویند: این موضوع را پس از نشر گزارش آریانانیوز دنبال خواهند کرد. آنگونه که عبدالحکیم تمنا رئیس این داره می گوید: تاکنون در مورد این مشکل برای شان شکایتی نرسیده اما مصمم به بررسی این مسئله است.
شکایت ها از بهر بی توجهی و برخورد بد برخی از داکتران در شماری از مراکز صحی خصوصی همواره بلند بوده است. تا جایی که چندی پیش معاون وزارت صحت عامه کشور نیز رعایت نشدن اخلاق طبابت از سوی برخی از داکتران را پذیرفت و تاکید کرد که این مسئله باعث بی باوری مردم نسبت به سکتور صحی کشور شده است.