تاکید والی فراه به مبارزه جدی با فساد اداری
تاکید والی فراه به مبارزه جدی با فساد اداری

والی فراه مبارزه با فساد را بخش بزرگی از ماموریت اش در این ولایت میداند. محمد عارف شاه جهان می گوید: مقامهای که در فراه آغشته به فساد هستند بعد از دریافت اسناد آنها را از وظیفه برکنار خواهد کرد. والی جدید فراه نا امنی و فاصله میان دولت و مردم را زاده فساد اداری […]

والی فراه مبارزه با فساد را بخش بزرگی از ماموریت اش در این ولایت میداند. محمد عارف شاه جهان می گوید: مقامهای که در فراه آغشته به فساد هستند بعد از دریافت اسناد آنها را از وظیفه برکنار خواهد کرد. والی جدید فراه نا امنی و فاصله میان دولت و مردم را زاده فساد اداری عنوان می کنند. در عین حال فعالین مدنی در فراه تاکید می کنند که بسیاری از مسوولان فاسد یا حساب های میلیونی دارند و یا هم بلند منزل در شهر ایجاد کردند که خود بیانگر فساد گسترده می باشد.

والی فراه بخش بزرگی از وظیفه اش را مبارزه با فساد و دستگیری افراد فاسد در فراه  عنوان می کنند. محمد عارف شاه جهان می گوید: فراه نا امن، اما از ولایات بزرگ عایداتی کشور است و طبق هدایت رئیس جمهور افغانستان با فساد اداری به صورت جدی مبارزه خواهد کرد. این مقام محلی در فراه تاکید می کنند که به زودی پس از جمع آوری اسناد کافی از فساد اداری برخی مسوولان آنها را برکنار خواهد کرد.

آقای جهان یکی از علت های عمده افزایش نا امنی ها و فاصله مردم از دولت را فساد گسترده در درون دولت عنوان میکند. او تاکید می کند تا هنگامیکه در فراه با فساد مبارزه جدی صورت نگیرد، تامین امنیت، و بدست آوردن رضایت فراهیان از دولت نا ممکن است.

در همین حال فعالین مدنی فراه از اعلام جدیدت والی فراه در مبارزه با فساد اداری استقبال میکند.فریداحمد هیبت فعال مدنی در فراه گوید: فساد پیشه گان که در رون حکومت مصروف فساد استند، در مدت بسیار کوتاه، حسابهای میلیونی را  در بانک ها باز کرده اند، و همچنان در فراه و دیگر ولایت و کابل بلند منزل های را نیز ساخته اند.

در همین حال شماری  از باشندگان فراه تاکید می کنند که اگر مسوولان محلی در این ولایت عظم جدی جهت مبارزه با فساد اداری داشته باشند می توانند فاصله ایجاد شده میان دولت و مردم را از بین ببرند.