برگزاری نمایشگاه عکس از سوی گروهی از دختران در هرات
برگزاری نمایشگاه عکس از سوی گروهی از دختران در هرات

گروهی از دختران با برپایی نمایشگاه عکس در هرات، توانمندی زنان را از طریق هنرعکاسی به تصویر کشیده اند. این نمایشگاه با نام “آسمان سقف من است” بگونه متفاوت و در فضای باز برگزار شده که بیش از ۴۰  قطعه عکس به نمایش گذاشته شده است. دختران اشتراک کننده در نمایشگاه از نگاه نا مناسب […]

گروهی از دختران با برپایی نمایشگاه عکس در هرات، توانمندی زنان را از طریق هنرعکاسی به تصویر کشیده اند. این نمایشگاه با نام “آسمان سقف من است” بگونه متفاوت و در فضای باز برگزار شده که بیش از ۴۰  قطعه عکس به نمایش گذاشته شده است. دختران اشتراک کننده در نمایشگاه از نگاه نا مناسب جامعه نسبت به فعالیت بانوان در جریان عکس برداری شکایت دارند.

این نمایشگاه عکس از سوی ۹ تن از دختران هراتی برپا شده، نمایشگاهی که برگزار کنندگان آن تلاش کرده اند تا از طریق هنر عکاسی و از دریچه لنز دوربین های شان توانمندی زنان را در عرصه های گوناگون به تصویر بکشند. آنگونه که برگزار کنندگان نمایشگاه میگویند، آنان خواسته اند نمایشگاه شان را در فضای باز برگزار کنند تا این پیام را برسانند که زنان در جامعه افغانستان با محدودیت های زیادی دست به گریبان هستند.

اشتراک کنندگان این نمایشگاه، پس از فراگیری یک دوره کوتاه مدت رهبری، به مدت سه ماه آموزش عکاسی را آموخته اند و اکنون ۴۵ عکس برتر شانرا در اینجا به نمایش گذاشته اند. اما دختران عکاس از اینکه جامعه نسبت به فعالیت زنان از عینک بد بینی مینگرد گلایه دارند.

برپایی این نمایشگاه با استقبال خوبی همراه شده است. بازدید کنندگان، عکس های به نمایش در آمده در اینجا را قابل ستایش دانسته و بر این باور اند که فعالیت هایی از این دست میتواند سبب معرفی توانمندی  زنان در جامعه شود.

نمایشگاه عکس “آسمان سقف من است” به مدت دو روز در دو مکان گوناگون شهر هرات برگزار شده و برگزار کنندگان آن پا فشاری میکنند که آنان برای نشان دادن دستاورد ها و نیز توانمندی بانوان همچنان تلاش خواهند کرد.