بیش از دوهزار و ۸۰۰ دانشجو دانشگاه هرات سند فراغت گرفتند
بیش از دوهزار و ۸۰۰ دانشجو دانشگاه هرات سند فراغت گرفتند

برای نخستین بار دانشگاه هرات جشن بزرگ دانشجویی را در این ولایت برگزار کرد. دراین جشن بیش از دوهزار و ۸۰۰ دانشجو شرکت کرده اند. مسوولان دانشگاه هرات میگویند، به منظور جلوگیری از مصارف گزاف و نهادینه ساختن فرهنگ برگزاری جشن همگانی، تلاش دارند تا همه ساله جشن فراغت دانشجویی را از جانب پوهنتون برگزار […]

برای نخستین بار دانشگاه هرات جشن بزرگ دانشجویی را در این ولایت برگزار کرد. دراین جشن بیش از دوهزار و ۸۰۰ دانشجو شرکت کرده اند. مسوولان دانشگاه هرات میگویند، به منظور جلوگیری از مصارف گزاف و نهادینه ساختن فرهنگ برگزاری جشن همگانی، تلاش دارند تا همه ساله جشن فراغت دانشجویی را از جانب پوهنتون برگزار نمایند. در مراسم امروز مقامهای وزارت تحصیلات عالی نیز شرکت کرده اند.

برای نخستین بار است که این جشن به گونه باشکوه و دور ازمصارف گزاف برگزارمی­ شود. پوهنتون هرات بانی این جشن دانشجویی شده است. عبدالله فائز رییس پوهنتون هرات می­ گوید: امسال دوهزار ۸۷۳ تن از دانشکده ­های مختلف پوهنتون هرات فارغ شده اند که بیشتر آنها دراین جشن فراغت شرکت دارند.

خیلی از مسوولان دولتی درهرات و مقام­ های وزارت تحصیلات عالی در این جشن فراغت شرکت دارند.  فریده مومند وزیرتحصیلات عالی می ­گوید، این وزارت تلاش دارد درکنار اینکه جشن­ های فراغت را به گونه همگانی برگزار می ­کند، همچنان درقسمت کاریابی و فراهم ساختن زمینه ­های تحصیلی در مقطع فوق لیسانس برای دانشجویان تلاش­های جدی خواهد کرد.

از سوی دیگر برگزاری این جشن فراغت مورد استقبال خیلی از دانشجویان قرار گرفته است. آنها به این باور اند که ابتکار دانشگاه هرات می­تواند از مصارف گزاف در مراسم­ های جشن فراغت جلوگیری کند.

همه ساله دانشجویان رشته­ های مختلف پوهنتون هرات با برگزاری جشن­ های فراغت، پول هنگفتی را مصرف می ­کنند. برخی اعضای شورای ولایتی هرات به این باور اند که اگر این فرهنگ نهادینه شود از مصرف­ های گزاف جلوگیری خواهد شد.

این برای نخستین بار است که جشن فراغت دانشجویی از سوی پوهنتون هرات برگزار می­ شود، قرار است برای سال جاری نیز این جشن باشکوه­ تر برگزارشود تا از مصارف گزاف دراین زمینه جلوگیری گردد.