برگزاری رقابت های دوستانه والیبال بین بانوان پولیس مردمی و بانوان ملکی در هرات
برگزاری رقابت های دوستانه والیبال بین بانوان پولیس مردمی و بانوان ملکی در هرات

رقابت های دوستانه والیبال بین بانوان پولیس مردمی و بانوان ملکی در هرات  برگزار شد. مسوولان برگزاری این رقابت ها هدف ازبرگزاری این مسابقات را نزدیک سازی و همکاری مردم با پولیس این ولایت عنوان نموده اند. آنان می گویند برگزاری رقابت های ورزشی بین جوانان پولیس مردمی و جوانان ملکی باعث پیوستن جوانان ملکی […]

رقابت های دوستانه والیبال بین بانوان پولیس مردمی و بانوان ملکی در هرات  برگزار شد. مسوولان برگزاری این رقابت ها هدف ازبرگزاری این مسابقات را نزدیک سازی و همکاری مردم با پولیس این ولایت عنوان نموده اند. آنان می گویند برگزاری رقابت های ورزشی بین جوانان پولیس مردمی و جوانان ملکی باعث پیوستن جوانان ملکی اعم از آقایان وبانوان به صفوف پولیس مردمی هرات شده است.

طی سال جاری این سومین دور مسابقات ورزشی است که بین  بانوان پولیس مردمی با بانوان ورزشکار ملکی  هرات در مکاتب و سالون های سرپوشیده ورزشی از سوی مدیریت پولیس مردمی و آمریت ۱۱۹ این ولایت برگزار می گردد.

در همین حال بانوان اشتراک کننده، از برگزای این رقابت ها خوشحال اند راه اندازی چنین مسابقات ورزشی را در راستای همکاری های بیشتر مردم هرات  با پولیس مردمی این ولایت تاثیر گزار عنوان می کنند.

از سوی دیگر برگزاری رقابت های ورزشی بین جوانان پولیس مردمی و جوانان ملکی باعث پیوستن جوانان ملکی اعم از آقایان وبانوان به صفوف پولیس مردمی هرات شده است. مسوولان پولیس ۱۱۹ هرات می گویند با برگزاری این مسابقات اعتماد سازی و نزدیکی مردم جهت همکاری باپولیس هرات بیشتر شده است

سرانجام در این مسابقات تیم والیبال بانوان پولیس مردمی توانست به برتری برسد وکاپ قهرمانی را از ان خود کند. به این ترتیب تیم های والبیال بانوان لیسه گوهرشاد اریای قومندانی امنیه هرات به ترتیب دوم وسوم شدند.