ایجاد شورای کوچی های حوزه غرب در هرات
ایجاد شورای کوچی های حوزه غرب در هرات

کوچیها در ولایت های حوزه غرب کشور با چالش های جدی دست و پنجه نرم می کنند. شماری از کوچی ها می گویند: دولت آنان را به فراموشی سپرده و نبود خدمات باعث شده است تا وضعیت زندگی آنان روز به روز بدتر شود. در همین حال شورای کوچی های ولایت های حوزه غرب کشور […]

کوچیها در ولایت های حوزه غرب کشور با چالش های جدی دست و پنجه نرم می کنند. شماری از کوچی ها می گویند: دولت آنان را به فراموشی سپرده و نبود خدمات باعث شده است تا وضعیت زندگی آنان روز به روز بدتر شود. در همین حال شورای کوچی های ولایت های حوزه غرب کشور در هرات تاسیس شد. شماری از سران کوچی ها می گویند: کوچی ها از دید مردم و دولت افغانستان به دور مانده اند و آنان تلاش دارند تا از طریق این شورا حقوق خودرا به دست بیاروند.

ایجاد شورای کوچی های حوزه غرب کشور در هرات، شماری از مقام های ارشد دولتی و ده ها تن از کوچی ها در این مراسم حضور یافته اند. کوچی های ولایت های غربی کشور برای هماهنگی بیشتر میان شان و گرفتن حق خود از حکومت شورای کوچی های حوزه غرب را در هرات تاسیس کردند.

مسوولان شورای کوچی های حوزه غرب کشور می گویند: کوچی ها در این حوزه به فراموشی سپرده شده و حقوق شان زیرپا شده است. به گفته ای آنان، در کنار مشکلات اقتصادی، نبود کلینیک و مکتب؛ عدم توزیع تذکره به کوچی ها این قشر جامعه را با مشکلات جدی روبه رو ساخته است.

در همین حال شماری از اعضای مجلس نماینده گان می گویند: کوچی های کشور همواره محروم نگهداشته شده اند و دولت باید برای بهبود زندگی شان اقدام کند. نذیراحمد احمدزی معاون دوم مجلس نماینده گان می گوید: برای برطرف ساختن مشکلات کوچی ها مسوولان هم در ولایات و هم در مرکز کشور تلاش می کنند.

در همین حال مسوولان محلی در هرات می گویند: تمام ادارات دولتی مکلف هستند که در قسمت حل مشکلات کوچی ها و ارایه خدمات به آنان تلاش کنند. محمد آصف رحیمی والی هرات می گوید: در قسمت توزیع تذکره برای کوچی ها نیز اقدام می شود و آنان می توانند در قسمت تامین امنیت نقش مهمی بازی کنند.

برخی از کوچی ها می گویند: به دلیل بی توجهی دولت افغانستان، مخالفان مسلح دولت از آنان سوء استفاده می کنند. پیشتر رئیس اداره کوچی های هرات نیز گفتند که طالبان از میان جوانان کوچی ها سربازگیری می کنند و دولت باید در این زمینه جدی اقدام کند.