نگرانی از افزایش افراط گرایی در کشور
نگرانی از افزایش افراط گرایی در کشور

نهاد همکاری برای صلح و همبستگی گفتمان دو روزه را در مورد افزایش افراط گرایی و خشونت در هرات برگزار کرده است. مسوولان این نهاد از آنچه افزایش افزایش افراط گرایی می خوانند، نگران اند. در همین حال شماری از عالمان دینی و فعالان مدنی در هرات می گویند: به دلیل فقر و بیکاری، جوانان […]

نهاد همکاری برای صلح و همبستگی گفتمان دو روزه را در مورد افزایش افراط گرایی و خشونت در هرات برگزار کرده است. مسوولان این نهاد از آنچه افزایش افزایش افراط گرایی می خوانند، نگران اند. در همین حال شماری از عالمان دینی و فعالان مدنی در هرات می گویند: به دلیل فقر و بیکاری، جوانان زیادی در دام گروه های افراطی و تروریستی می افتند.

شماری از عالمان دینی، فعالان مدنی و باشنده های هرات در این گفتمان شرکت کرده تا نگرانی شان از آنچه افزایش افراط گرایی و خشونت در کشور می خوانند، ابراز کنند. این برنامه از سوی نهاد همکاری برای صلح و همبستگی برگزار شده است. کنشکا راسخ نماینده نهاد همکاری برای صلح و همبستگی  می گوید: به همکاری دوازده وزارت خانه و شورای امنیت ملی چنین گفتمان های را در دوازده ولایت زیر تهدید افراط گرایی در کشور برگزار کرده است.

از سوی دیگر شماری از فعالان مدنی در هرات می گویند: برخی از ملا امان مساجد به دلیل عدم آگاهی از مسایل دینی باعث افزایش افراط گرایی شده اند. به باور این فعالان مدنی، عدم تطبیق قانون و نفوذ گسترده گروه های تروریستی در بسیاری از مناطق کشور سبب رشد افراط گرایی و خشونت شده است.

در همین حال مسوولان اداره حج اوقاف هرات نیز نگران افزایش افراط گرایی در این ولایت هستند. این مسوولان می گویند: شماری از ملاامان با سو استفاده از آزادی بیان مردم به ویژه جوانان را به افراط گرایی تشویق می کنند.

مسوولان نهاد همکاری برای صلح و همبستگی به این باور هستند که به دلیل فقر و بیکاری خیلی از جوانان در دام گروه های افراط گرا و تروریستی افتاده اند. مبصرین امور هشدار می دهند که اگر دولت جلو افراط گرایی در کشور را نگیرد، ناامنی های و حملات تروریستی در افغانستان به طور چشمگیری افزایش خواهد یافت.