پایان مسابقات انتخابی فوتسال بانوان هرات با قهرمانی تیم سرخ پوشان
پایان مسابقات انتخابی فوتسال بانوان هرات با قهرمانی تیم سرخ پوشان

مسابقات انتخابی فوتسال بانوان هرات با قهرمانی تیم سرخ پوشان به پایان رسید. این مسابقان به هدف گزینش چهره های برتر فوتسال بانوان میان ۹ تیم برگزارشده بود. چهره های برتر که در این بازیها مشخص شده اند قرار است در تیم منتخب فوتسال بانوان برای بازیهای بیرون ولایتی شرکت کنند. رقابتهای انتخابی فوتسال بانوان […]

مسابقات انتخابی فوتسال بانوان هرات با قهرمانی تیم سرخ پوشان به پایان رسید. این مسابقان به هدف گزینش چهره های برتر فوتسال بانوان میان ۹ تیم برگزارشده بود. چهره های برتر که در این بازیها مشخص شده اند قرار است در تیم منتخب فوتسال بانوان برای بازیهای بیرون ولایتی شرکت کنند.

رقابتهای انتخابی فوتسال بانوان هرات که با اشتراک ۹ تیم راه اندازی گردید در نهایت با قهرمانی سرخ پوشان به پایان رسید و چهره های برتر نیز از دیگر تیم های اشتراک کننده به تیم منتخب فوتسال بانوان هرات برگزیده شدند. این مسابقات بیش از یک ماه را در برگرفت و در آن ۲۸ بازی صورت گرفت. در ختم این رقابت ها مربیان این رشته می گویند ورزشکاران این رشته حمایت درستی نمی شوند.

با این حال عابده نافع مسوول کمیته فوتسال بانوان هرات نیز با تائید مشکلات و بی توجه ی مسوولان ملی و محلی، به کمیته فوتسال بانوان این ولایت، نبود بودجه ، کمبود امکانات و نبود سالون ورزشی مخصوص با نوان را از عمده ترین مشکلات فرا راه فوتسال بانوان عنوان می کند. وی می گوید با تمام نارسایی ها وبی توجه ی ها با آن هم فوتسال بانوان رشد خوبی نموده است.

این مسوول کمیته فوتسال بانوان هرات می گوید، کمیته فوتسال مرکز نیز به فوتسالیست های هراتی بی توجه می کنند ۵ ملی پوش که از هرات عضویت در تیم ملی کشور دارند تا کنون نه در مسابقات بیرون کشوری و نه هم در تمرینات ملی به مرکز دعوت شده اند.

سرانجام در ختم رقابت ها فوتسال بانوان هرات مراسم اهدا جوایز از سوی کمیته فوتسال بانوان هرات برگزار گردید و دختران فوتسالیست این ولایت مورد تشویق وتقدیر قرار گرفتند. کلپ قهرمان به تیم سرخ پوشان داده شد و تیم های آرش و میوند در ردیف دوم و سوم قرار گرفتند.