نگرانی زنان فراه از ادامه جنگ در این ولایت
نگرانی زنان فراه از ادامه جنگ در این ولایت

زنان در ولایت فراه از ادامه درگیری ها در این ولایت خسته شدند. این بانوان میگویند بی توجه ای دولت مرکزی به تامین امنیت و جلوگیری از فعالیت مخالفین مسلح دولت باعث شده تا زنان همیشه با جنگ و باروت روزگار خود را سپری کنند. این گزارش را همکارم خوشحال ځلاند از ولایت فراه فرستاده […]

زنان در ولایت فراه از ادامه درگیری ها در این ولایت خسته شدند. این بانوان میگویند بی توجه ای دولت مرکزی به تامین امنیت و جلوگیری از فعالیت مخالفین مسلح دولت باعث شده تا زنان همیشه با جنگ و باروت روزگار خود را سپری کنند. این گزارش را همکارم خوشحال ځلاند از ولایت فراه فرستاده است.

افزایش درگیری ها در ولایت فراه باعث شده تا زنان بیشتر از همه آسیب ببینند. مریم فیضی یکی از بانوان انگشت شمار تحصیل یافته ولایت فراه است، که تا درجه ماستری تحصیل کرده، اما گلون وی ناشی از جنگ های سنگین فراه، پر از بغز گریه است. او می گوید: اکثریت زنان فراه بشمول وی، بیشترین اوقات صدهای سنگین توب و راکت را میشنوند.

وضعیت بد کنونی فراه و کشور قابل تحمل نیست، و آنقدر دود و باروت وضعیت را پیچیده ساخته که افغانها در آن راه ی خودرا گم کرده است.

از جهتی رئیس امور زنان فراه می گوید: جنگ های خون بار، نسبت به مردان، از زنان بیشتر قربانی میگرد. بنا به اظهارات وی خانمی در فراه یافت نخواهند شد، که در جنگهای چند سال اخیر، در آن پدر، برادر، شوهر و یا هم دیگر نزدیکان خانواده اش را از دست داده نباشد.

در همین حال امیرمحمد ایوبی رئیس شورای صلح  فراه نقش زنان در برقرار صلح بسیار مهم است و از این رو باید دولت زمینه تامین امنیت آنها را مهیا کند. او میگوید جنگ های چند ماه گذشته آسیب های شدیدی را بر بانوان وارد کرده است.

در چند ماه گذشته حدود ده بانو در جریان درگیری ها و انفجار ماین های کنار جاده ای در ولایت فراه جان خود را از دست دادند. آنگونکه مقام های محلی نیز تائید می کنند نا امنی در این اواخر در فراه بیشتر شده است.