انتقاد شماری از زنان از برگزاری بیش از حد محافل بزرگداشت از هشتم مارچ
انتقاد شماری از زنان از برگزاری بیش از حد محافل بزرگداشت از هشتم مارچ

با گذشت ده روز از هشتم مارچ روز جهانی همبستگی زنان هنوز هم محافلی به این مناسبت در هرات برگزار می شود. امسال بیش از ده محفل به مناسبت هشتم مارچ در هرات برگزار شد. شماری از زنان می گویند: برگزاری این محافل نمایشی است و درد زنان رنج دیده و آسیب پذیر را دوا […]

با گذشت ده روز از هشتم مارچ روز جهانی همبستگی زنان هنوز هم محافلی به این مناسبت در هرات برگزار می شود. امسال بیش از ده محفل به مناسبت هشتم مارچ در هرات برگزار شد. شماری از زنان می گویند: برگزاری این محافل نمایشی است و درد زنان رنج دیده و آسیب پذیر را دوا نمی کنند. به گفته ای آنان، بیشتر نهادها بخاطر به دست آوردن پول از دونرهای خارجی از اسم زنان سو استفاده می کنند.

با گذشت بیش از ده روز از هشتم مارچ روز جهانی زنان این روز هنوزهم در هرات تجلیل می شود.  بنیاد جامعه مدنی هرات به همین مناسبت محفلی برگزار کرده است. برگزار کننده های این برنامه می گویند: تلاش دارند تا در این گردهمایی مشکلات زنان را بررسی کرده و طی قطع نامه ای به رهبران حکومت وحدت ملی برسانند.

آنان تاکید می ورزند که زنان در هرات با مشکلات جدی روبه رو هستند و نیاز است تا صدای اعتراض شان به افراد رده اول حکومتی برسد.

در همین حال شماری از زنانی که در محفل حضور دارند برگزاری چنین برنامه های را برای برطرف ساختن مشکلات زنان موثر نمی دانند. آنان تاکید می ورزند که بیشتر این برنامه ها نمایشی است و نهادهای مختلف برای به دست آوردن پول از نهادها و دونرهای خارجی از اسم زنان سو استفاده می کنند.

همه ساله با فرارسیدن هشتم مارچ روز جهانی همبستگی زنان، چندین محفل با شکوه از سوی نهادهای محتلف قبل و بعد از این روز برگزار می شود. شماری از فعالان حقوق زنان برگزاری این محفل ها را بی فایده می خوانند و تاکید می ورزند که به جای برگزاری این برنامه باید اقدامات عملی در زمینه از بین بردن خشونت ها در برابر زنان و حل مشکلات شان روی دست گرفته شود.