برگزاری نمایشگاه “لبخند خواهر من” در هرات
برگزاری نمایشگاه “لبخند خواهر من” در هرات

نمایشگاه تحت عنوان لبخند خواهر من در هرات برگزار شده است. این نمایشگاه میان شهرهای هرات و کانسل بلافس آمریکا به طور مشترک برگزار شده است. شهر کانسل بلافس آمریکا با شهر هرات تعهد خواهر خواندگی دارد. برگزار کننده های این نمایشگاه می گویند: نیمی از عکس های این نمایشگاه از عکاسان افغان و نیم […]

نمایشگاه تحت عنوان لبخند خواهر من در هرات برگزار شده است. این نمایشگاه میان شهرهای هرات و کانسل بلافس آمریکا به طور مشترک برگزار شده است. شهر کانسل بلافس آمریکا با شهر هرات تعهد خواهر خواندگی دارد. برگزار کننده های این نمایشگاه می گویند: نیمی از عکس های این نمایشگاه از عکاسان افغان و نیم دیگر از عکاسان آمریکایی است. محتوای این عکس ها وضعیت زندگی زنان این دو شهر است.

عکس های آشنا و نا آشنا، عکس های این نماشگاه وضعیت زنان دو کشور و با دو فرهنگ متفاوت را به نمایش گذاشته است. زنان شهر هرات و شهر کانسل بلافس آمریکا. این دو شهر تعهد خواهر خواندگی دارد و این نمایشگاه نیز به طور مشترک میان عکاسان این دو شهر برگزار شده است.

هدف این نمایشگاه به نمایش گذاشتن وضعیت زنان این دو شهر خواهر خوانده می شود. زنانی با فرهنگ های متفاوت و زندگی متفاوت. برگزار کننده های این نمایشگاه می گویند: این نمایشگاه به مناسبت هشتم مارچ روز جهانی همبستگی زنان برگزار شده است.

هم زمان چنین نمایشگاهی و به همین مناسبت در شهر کانسل بلافس آمریکا نیز برگزار شده است.

قرار است پس از این روابط فرهنگی میان شهرهای هرات و کانسل بلافس گسترش یابد. از طریق فضای مجازی و انترنت کتاب های مختلف فرهنگی و اجتماعی میان فرهنگیان و زنان دو شهر رد و بدل می شود.

در همین حال شماری از عکاسان بانو در هرات می گویند: تلاش کرده اند تا وضعیت زندگی زنان هرات را در قالب عکس بیان کنند.

شهر هرات همچنان با شهر فلورانس ایتالیا نیز تعهد خواهر خواندگی دارد. ایتالیایی ها در قسمت تطبیق نقشه شهر هرات با شاروالی این ولایت همکاری دارد. شهر هرات از بزرگ های شهرهای افغانستان است. این شهر در یک دهه گذشته انکشاف خوبی داشته است. اکنون هم کار ساخت سرک ها و فضای سبز آن به خوبی جریان دارد.