خیابان آزادی از چالش های عمده زنان در شهر هرات
خیابان آزادی از چالش های عمده زنان در شهر هرات

زنان در هرات کمپاین مبارزه باخیابان آزاری را برگزار کرده اند. شماری از فعالان حقوق بانوان به مناسبت هشتم مارچ روز همبستگی زنان جهان، درمرکز شهر هرات گرد آمده و شعارهای تبلیغاتی را در روی جاده نصب کردند. فعالان حقوق بانوان دراین کمپاین میگویند، زنان در تمام مکانها مورد آزار واذیت قرار میگیرند وبرای مبارزه […]

زنان در هرات کمپاین مبارزه باخیابان آزاری را برگزار کرده اند. شماری از فعالان حقوق بانوان به مناسبت هشتم مارچ روز همبستگی زنان جهان، درمرکز شهر هرات گرد آمده و شعارهای تبلیغاتی را در روی جاده نصب کردند. فعالان حقوق بانوان دراین کمپاین میگویند، زنان در تمام مکانها مورد آزار واذیت قرار میگیرند وبرای مبارزه با این پدیده نیاز است تا آگاهی دهی های لازم داده شود.

به رسم اعتراض شماری از زنان به روی جاده­ ها آمدند، تا با پدیده خیابان آزاری مبارزه کنند. درآستانه تجلیل از هشتم مارچ روز همبستگی زنان جهان، شماری از دختران وزنان فعال درمرکز شهر هرات گردآمده اند و شعارهای آگاهی دهی را در دست دارند.

آنان به این باور اند که به منظور مبارزه با خیابان آزاری نیاز است تا آگاهی ­دهی­ های لازم به مردم داده شود، زنان دراین کمپاین می ­گویند، آنان در تمام مکان­ ها مورد اذیت و آزار قرار می ­گیرند.

بارها فعالان حقوق زن دراین ولایت نسبت به رشد پدیده خیابان آزاری به روی جاده­ ها بیرون شده و این پدیده را نکوهش کردند. این ­بار به مناسبت روز جهانی هبستگی زنان تلاش کرده اند تا از طریق شعارهای آگاهی دهی، مردان را نسبت به این پدیده متوجه بسازند.

شماری از دختران شرکت کننده در این همایش می ­گویند: درتمام مکانها همواره مورد آزار واذیت مردان قرار می ­گیرند.

از سوی دیگر مسوولان محلی دراین ولایت نیز می ­پذیرند که زنان و دختران در مکان­ های عمومی، دولتی وحتی درسی مورد اذیت قرار می ­گیرند. محمدآٌصف رحیمی والی هرات پافشاری دارد که این مسئله برای اداره محلی قابل قبول نیست وباید با این پدیده به گونه جدی مبارزه صورت گیرد.

بارها زنان درهرات نسبت به پدیده خیابان آزاری وکنش­ های جدی نشان داده اند. فعالان حقوق زن به این باور اند که آنها درمحیط درس، مکان­ های عمومی، ادارات دولتی مورد انواع خشونت­ ها قرار می گیرند. آنها از اداره محلی هرات می ­خواهند تا در امر مبارزه با این نوع خشونت ­ها جدی عمل کند.