تقدیر از زنان فعال در هرات
تقدیر از زنان فعال در هرات

به پیشواز از هشتم مارچ روز همبستگی زنان جهان، برنامه های مختلفی درهرات برگزارشد. در این برنامه ها به زنان فعال عرصه اجتماعی تندیس شجاعت اهدا شد. مسوولان اداره امور زنان هرات میگویند تقدیر از زنان فعال جامعه باعث میشود تا همبستگی زنان بیشترشود و فعالیت ها در عرصه مبارزه با خشونت بهتر گردد. اما […]

به پیشواز از هشتم مارچ روز همبستگی زنان جهان، برنامه های مختلفی درهرات برگزارشد. در این برنامه ها به زنان فعال عرصه اجتماعی تندیس شجاعت اهدا شد. مسوولان اداره امور زنان هرات میگویند تقدیر از زنان فعال جامعه باعث میشود تا همبستگی زنان بیشترشود و فعالیت ها در عرصه مبارزه با خشونت بهتر گردد. اما برخی زنان به این باور اند که برگزاری برنامه های نمادین تاثیر روی وضعیت زنان نخواهد گذاشت.

در آستانه تجلیل از هشتم مارچ روزجهانی هبستگی زنان جهان، درهرات برنامه­ های گونه ­گونی برگزارشده است. این برنامه­ ها به هدف تقدیر وستایش از زنان فعال عرصه اجتماعی و توزیع تندیس شجاعت به این زنان برگزار گردیده است.

نهادهای اجتماعی جوانان و سازمان خط نو به پیشواز از هشتم مارچ، شماری از زنان فعال نظامی و عرصه اجتماعی را تقدیر نمودند. برگزارکننده گان هدف از برگزاری این برنامه­ ها را بلند بردن سطح آگاهی زنان میخوانند.

در این برنامه­ ها تندیس شجاعت به زنان که درعرصه نظامی فعالیت دارند توزیع شد. همچنان زنان فعال عرصه اجتماعی در این ولایت هم ستایش شدند. شماری از این بانوان می ­گویند قدردانی از فعالیت های زنان و تشویق آنان از اینکه درعرصه اجتماع ونظام کار می­ کنند می ­تواند وضعیت آنها را بهبود ببخشد.

در همین حال مسوولان اداره امور زنان هرات هم پافشاری دارند که اینگونه برنامه­ ها برای رشد وظرفیت زنان تاثیرگذار است. بناء تشویق زنان که در عرصه اجتماع فعالیت دارند و همچنان در کنار مردان در صف نظام ایستاده اند می­ تواند فعالیت آنها را بیشتر بازتاب دهد.

از سوی دیگر برخی نمایندگان مردم در شورای ولایتی هرات به این باور اند که برگزاری برنامه­ های نمادین هیچ دردی را دوا نمی ­کند. درحالیکه در آستانه هشتم مارچ روز جهانی زن قرار داریم، نیاز است تا از این روزها استفاده خوبی صورت گیرد وبرنامه­های موثری برگزارشود.

همانندسال ­های گذشته قرار است امسال هم برنامه­ های گونه ­گون به منظور تجلیل از روز جهانی زن درهرات برگزارشود. فعالان حقوق زن انتظار دارند که این برنامه­ ها برای بهبود وضعیت زنان موثرباشد.