نیروهای امنیتی در هرات برای چندمین بار برنامه جمع آوری  وسایط نقلیه ی بدون اسناد، شیشه سیاه و اشترنگ راسته را از سطح شهر روی دست گرفته شد. با اینکه سخنگوی پولیس هرات تاکید می کند که این پروسه همه گیر است و کسی نمی تواند مانع تطبیق آن شود  در عین حال شهروندان هرات میگویند اکثر کارمندان دولتی یا موتر های شیشه دودی دارند یا هم موتر های دست پاکستان. به گفته این افراد دولت خود عامل نقض قانون می باشد. مسوولان امنیتی میگویند این برنامه به خاطر تامین امنیت شهروندان هرات می باشد. 

برنامه جمع آوری وسایط نقلیه در هرات باز هم از سوی نیروهای امنیتی آغاز شد. در یازده ماه گذشته در چندین نوبت موتور سایکل های بدون اسناد و همچنان موتر های شیشه سیا، دست پاکستان و بدون اسناد در هرات جمع آوری شد اما این برنامه با شکست روبر شد.

عبدالاحد ولی زاده سخنگوی پولیس هرات میگوید این بار به دستور فرمانده پولیس هرات این برنامه به تمام افرادی که چنین وسایطی داشته باشند تطبیق خواهد شد.

در همین حال شماری از باشندگان هرات به جمع آوری موتر های بدون اسناد و شیشه دودی بی باور هستند. این افراد میگویند اکثر کارمندان ادارات دولتی بویژه بخش های امنیتی موتر های اشترنگ راسته وشیشه سیاه دارند و هیچ گاه از آنها جمع آوری نشده است.

این شهروندان تاکید می کنند که  فرزند های برخی افراد سرمایه دار و زورمند نیز موتر های خلاف قانون دارند اما نیروهای امنیتی یا توان جمع آوری آنها را ندارند و یا هم نمی خواهند جمع آوری کنند.

شهروندان هرات میگویند به دلیل سهل انگاری نیروهای امنیتی در این اواخر موتر های اشترنگ راسته یا دست پاکستان در شهر و ولسوالی ها  افزایش پیدا کرده است و دولت هیچ توجه ای برای جمع آوری این موتر ها ندارد.

در برنامه جمع آوری موتر های شیشه سیاه،اشترنگ راسته و بدون اسناد قانونی پولیس امن و نظم عامه، سرحدی و امنیت ملی با راه اندازی پوسته های سیار امنیتی اقدام به جمع آوری این وسایط می کنند.

در چند ما  گذشته چندین بار صد ها عراده  موتور سایکل های بدون اسناد قانونی پس از آنکه ترور و نا امنی در شهر هرات افزایش یافت جمع آوری شد اما هیچ گاه نه ترور کم شد و نه هم موتور سایکل های بدون سند.

 

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *