بیش از چهل درسد از مردم هرات تذکره ندارند
بیش از چهل درسد از مردم هرات تذکره ندارند

بیش از چهل درسد از مردم هرات تذکره ندارند. مسوولان در اداره ثبت احوال نفوس این ولایت میگویند، برآوردها نشان میدهد که بیشتر کسانیکه تذکره ندارند در ولسوالیها بود و باش دارند. در کنار این، گرفتن شناسنامه و تایید آن به دردسر بزرگی برای شهروندان هرات دگر شده است. بسیاری از باشندگان این ولایت گله […]

بیش از چهل درسد از مردم هرات تذکره ندارند. مسوولان در اداره ثبت احوال نفوس این ولایت میگویند، برآوردها نشان میدهد که بیشتر کسانیکه تذکره ندارند در ولسوالیها بود و باش دارند. در کنار این، گرفتن شناسنامه و تایید آن به دردسر بزرگی برای شهروندان هرات دگر شده است. بسیاری از باشندگان این ولایت گله از این دارند که روزها برای راه افتادن کارهای خود سرگردان میشوند؛ در برابر این شکایتها، مسوولان کمبود تشکیلات را بهانه میکنند.

با این ‌که در ده ماه سال روان، به بیش از یک‌ صد هزار تن شناسنامه داده شده؛ ولی هنوز هم کسانی هستند که برگه هویت ندارند. برآورد مسوولان در اداره‌ ی ثبت احوال نفوس هرات نشان می ‌دهد، بیش از چهل درسد از باشندگان این ولایت شناسنامه نگرفتند.  حکمت‌الله حبیبی آمر ثبت احوال نفوس هرات می گوید: بیشتر در ولسوالی‌ ها مردم دلبسته ‌گی ‌ای به شناس‌ نامه گرفتن ندارند.

ثبت  احوال نفوس یکی از شلوغ ‌ترین اداره‌ها در هرات است. روزانه بیش از هزار تن برای تایید، گرفتن و کارهای دیگر شناس ‌نامه به این اداره می ‌آیند. مراجعه ‌کنندگان، راضی از کارکرد این اداره نیستند و می ‌گویند که برای انجام کارهای کوچک، روزها سرگردان می ‌شوند.

بیشتر کارها در این اداره با دست انجام می‌ شود؛ با این ‌که اتاقی به نام کامپیوتر دارد؛ ولی در اینجا خبری از کار با کامپیوتر نیست. همچنین برای پیدا کردن نام و خانواده‌ ی مراجعه ‌کنندگان باید این کتاب ‌ها را گشت.

اداره ‌ی محلی هم نبود کارمند بسنده در اداره‌ های دولتی را یک چالش می ‌داند. جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات گفته است که تقاضاهایی داده شده تا شمار کارمندان برخی اداره‌ ها از جمله همین اداره‌ ی ثبت و احوال بیشتر شود.

با همه‌ ی این‌ ها آقای حبیبی پافشاری م ی‌کند که نیاز است سیستم ثبت کامپیوتری در این اداره راه‌ اندازی شود تا هم مراجعه‌ کننده کمتر شود و هم مردم برای گرفتن شناس ‌نامه روزهای پیاپی سرگردان نشوند.