برگزاری نمایشگاه صنایع دستی زنان در هرات
برگزاری نمایشگاه صنایع دستی زنان در هرات

پنجاه تن از زنان در هرات پس از سپری نمودن یک دوره شش ماهه آموزشی در بخش های مختلف صنایع دستی، این صنایع شان را به نمایش گذاشتند. این صنایع شامل خیاطی، خامک دوزی و گلدوزی می شود. در همین حال شماری از زنان تجارت پیشه از نبود بازار برای فروش صنایع شان نگران هستند. […]

پنجاه تن از زنان در هرات پس از سپری نمودن یک دوره شش ماهه آموزشی در بخش های مختلف صنایع دستی، این صنایع شان را به نمایش گذاشتند. این صنایع شامل خیاطی، خامک دوزی و گلدوزی می شود. در همین حال شماری از زنان تجارت پیشه از نبود بازار برای فروش صنایع شان نگران هستند.  

بیش از پنجصد اثر در این نمایشگاه به دید گذاشته شده است. صنایع دستی زنان که ماه ها روی شان کار شده است. از خیاطی تا خامک دوزی، گلدوزی و تابلوسازی. این صنایع دست ساز بیش از صد زن هستند. در همین حال پنجاه خانم پس از سپری کردن یک دوره آموزشی شش ماهه در بخش صنایع دستی سند فراغت گرفتند.

این برنامه آموزشی از سوی یک نهاد اجتماعی برگزار شده و آنگونه که مسوولان این نهاد می­گویند: هدف شان توانمند ساختن زنان و رشد صنایع دستی است.

در همین حال شماری از زنانی که صنایع شان در این نمایشگاه به دید گذاشته از این می گویند که در جریان شش ماه گذشته در بخش های مختلف آموزش دیده و در قسمت صنایع دستی نیز توانمند شده اند. اما آنان نگران نبود بازار فروش صنایع دست ساز شان هستند.

شماری از این زنان می گویند: با اینکه ماه ها روی آثار شان کار می کنند اما کسی حاضر نمی شوند تا این اجناس شان را بخرند.

این زنان تجارت پیشه از مردم به ویژه خانواده ها می خواهند که به جای اجناس بی کیفیت خارجی صنایع دستی آنان را خریداری کنند.

در همین حال بیش از یک هزار خانم در بخش های مختلف صنایع دستی در این نهاد اجتماعی مصروف آموزش هستند. آنگونه که مسوولان این نهاد می گویند، زنان در بخش صنایع دستی دستاوردهای خوبی دارند اما مشکلات اقتصادی و بی توجهی نهادهای حامی زنان، آنان را با چالش های جدی روبه رو ساخته است.

از سوی هم به دلیل نبود بازار فروش، خیلی از زنان از ادامه کار در بخش صنایع دستی، دست می کشند.