سه زخمی در نتیجه انفجار یک کپسول گاز در شهر هرات
سه زخمی در نتیجه انفجار یک کپسول گاز در شهر هرات

در نتیجه انفجار یک بالون گاز مایع در یک نانوایی در شهر هرات سه تن زخم برداشتند. شاهدان عینی می گویند که انفجار قوی بوده و شیشه های ساختمان های نزدیک فروریخته است. گفته می شود که این انفجار، باعث آتش گرفتن دوکان های اطرف نیز شده است. از سوی دیگر محمد رفیق شیرزی سخنگوی […]

در نتیجه انفجار یک بالون گاز مایع در یک نانوایی در شهر هرات سه تن زخم برداشتند. شاهدان عینی می گویند که انفجار قوی بوده و شیشه های ساختمان های نزدیک فروریخته است. گفته می شود که این انفجار، باعث آتش گرفتن دوکان های اطرف نیز شده است. از سوی دیگر محمد رفیق شیرزی سخنگوی شفاخانه حوزوی هرات می گوید: سه زخمی از این رویداد به این شفاخانه آورده شده که وضعیت یک تن از این زخمی ها وخیم است. اما دو تن دیگر که شامل یک کودک می شود از وضعیت صحی مناسب برخوردار هستند. براساس آمار شفاخانه حوزوی هرات، در جریان سال روان خورشیدی سه تن در جریان انفجار کپسول های گاز در این ولایت کشته شدند و بیش از بیست تن دیگر هم به شدت سوخته اند و زیر تداوی قرار گرفتند.