مسوولین ریاست اتاق های تجارت حوزه غرب افغانستان می گویند تا زمانیکه واردات مواد سوختی از انحصار برخی افراد با نفوذ کشور بیرون نشود نرخ این مواد در سطح کشور کاهش پیدا نخواهد کرد. به گفته رئیس اتاق های تجارت غرب کشور با اینکه نرخ هر بشکه نفت از ۱۴۸ دالر به ۳۸ دالر رسیده […]

مسوولین ریاست اتاق های تجارت حوزه غرب افغانستان می گویند تا زمانیکه واردات مواد سوختی از انحصار برخی افراد با نفوذ کشور بیرون نشود نرخ این مواد در سطح کشور کاهش پیدا نخواهد کرد.

به گفته رئیس اتاق های تجارت غرب کشور با اینکه نرخ هر بشکه نفت از ۱۴۸ دالر به ۳۸ دالر رسیده با آنهم هنوز قیمت مواد سوختی در کشور بالا می باشد.

با این حال رئیس پمپ استیشن های هرات تائید می کند که باند های مافیایی مانع کاهش نرخ مواد سوختی  در افغانستان می باشند.

غلام قادر اکبر رئیس اتاق های تجارات حوزه غرب  افغانستان می گوید بررسی های اولیه نشان می دهد که طی دو ماه گذشته پس از اینکه  نرخ مواد سوختی در سطح جهان کاهش پیدا کرده است  بیش از پنجصد میلیون دالر به دلیل نرخ بالای مواد سوختی در کشور  به مردم  ضرر رسیده است.

وی می گوید یک گروه خاص واردات مواد سوختی  را در انحصار خود در آورده اند و این باعث شده تا نرخ مواد سوختی همچنان در سطح بالا باقی بماند.  

بنا به اظهارات وی در صورتیکه همچنان مواد سوختی در کشور به قیمت بالا فروخته شود این یک جنایت اقتصادی در افغانستان محسوب می شود.

آقای اکبر می گوید تا زمانیکه جلو فعالیت بانده های مافیایی اقتصادی در افغانستان گرفته نشود نرخ مواد سوختی در کشور کاهش پیدا نخواهد کرد.

وی علاوه کرد با اینکه بعضی از پمپ استیشن های هرات قیمت نرخ مواد سوختی را می خواهند ارزان کنند اما افراد با نفوذ دولتی مانع این کار آنها می شوند.

به گفته وی پس از گفتگو های که با مسوولین تانک ۵۶ مرکز در شهر هرات انجام داده است آنها قبول کردند که پس از این پطرول را از ۴۰ افغانی به ۳۶ افغانی و دیزل را از ۴۶ به ۴۴ افغانی به فروش برساند.

نجیب جمیل رئیس مواد نفت هرات میگود در هرات تاجری که بتواند نفت را به صورت کلی وارد کند وجود ندارد و برای همین تاکنون نرخ مواد سوختی در افغانستان بخصوص هرات کاهش نیافته است.

وی افزود: پس از اینکه نرخ مواد سوختی در جهان کاهش داده شد تاکنون هیچ محموله جدید مواد سوختی وارد افغانستان نشده تا طبق نرخ جهانی به فروش برسد.

وی از دولت مرکزی خواست تا در این زمینه اقدامات اساسی روی دست بگیرد.

حاجی داود مسوول تانک ۵۶ مرکز تائید می کند که از سوی برخی افراد به آنها فشار وارد می شود که نباید قیمت مواد سوختی را کاهش بدهند.

بنا به اظهارات وی باید قیمت هر لیتر پطرول بر اساس قیمت های  جهانی ۲۰ افغانی و دیزل ۲۴ افغانی به فروش برسد.

با این حال عده ای از مردم هرات از دولت مرکزی خواستند تا پیش از فراه رسیدن فصل سرما نرخ مواد سوختی را در کشور کاهش بدهد.

شریف احمد نظامی یکتن از باشنده گان شهر هرات می گوید با اینکه نرخ جهانی مواد سوخت کاهش یافته است اما به دلیل اینکه بازار اقتصادی افغانستان به دست افراد غیر افغانی است تاکنون در کشور نرخ مواد سوختی کاهش داده نشده است.

وی از حامد کرزی رئیس جمهور جمهوری اسلامی افغانستان خواست تا در این زمینه خودش اقدام کند.

یکتن دیگر از شهروندان هرات می گویند طبق گزارشاتی که وی دارد پسر کاکای جنرال دوستم و برادر فهیم از جمله تاجرانی هستند که واردات مواد سوختی در انحصار خود در آورده اند و آنها نیز در ثابت ماندن قیمت مواد سوختی در افغانستان نقش اساسی دارند.

وی می گوید هر گاه قیمت مواد سوختی در جهان ۱۰ دالر افزایش پیدا می کند متاسفانه در همان روز نرخ مواد سوختی در افغانستان نیز افزایش می یابد اما با اینکه قیمت هر بشکه نفت از ۱۴۹ دالر به ۳۸ دالر کاهش داده شده است اما تاکنون قیمت مواد سوختی در کشور به همان قیمت بالا فروخته می شود.

با این حال  حاجی نجیب یوسفی رئیس اتحادیه پمپ استیشن های هرات می گوید هر هفته برای تانک های تیل در این ولایت  از سوی اتحادیه آنها نرخ نامه فروش مواد سوختی توزیع می گردد.

وی میگوید پس از اینکه نرخ نامه توزیع می شود هیچ کس حق ندارد که آن را کاهش و یا افزایش دهد.

عده ای از کارشناسان برخی افراد بلند پایه دولت را متهم به همکاری با بانده های مافیای اقتصادی در افغانستان می کنند.

این افراد می گویند با اینکه نرخ مواد سوختی در جهان کاهش پیدا کرده اما به دلیل اینکه واردات مواد سوختی در کشور در انحصار افراد خاص است تاکنون در قسمت کاهش نرخ مواد سوختی کاری صورت نگرفته است. ث هرات