مسوولین ریاست صحت عامه در ولایت  هرات می گویند هشت دواخانه  در این ولایت را  به دلیل عرضه ادویه بی کیفیت و تاریخ گذشته طی سه روز گذشته مسدود نمودند. محمد رفیق شیرزی مسئول مطبوعاتی ریاست صحت عامه هرات به رسانه های خبری گفته است: این دواخانه ها هفت باب آن در ولسوالی غوریان و یک […]

مسوولین ریاست صحت عامه در ولایت  هرات می گویند هشت دواخانه  در این ولایت را  به دلیل عرضه ادویه بی کیفیت و تاریخ گذشته طی سه روز گذشته مسدود نمودند.

محمد رفیق شیرزی مسئول مطبوعاتی ریاست صحت عامه هرات به رسانه های خبری گفته است: این دواخانه ها هفت باب آن در ولسوالی غوریان و یک باب آن در شهر هرات می باشد.

بنا به اظهارات آقای شیرزی از این دواخانه ها یک و نیم تن ادویه که شامل بیش از پنجاه نوع ادویه می باشند بدست آمده است.

وی این اقلام دارویی بی کیفیت را عمدتا ساخت پاکستان – هند و ایران عنوان کرد

موصوف علاوه نمود که این تعداد دواخانه طی یک برنامه کنترول ونظارت سه روزه شناسایی گردیدند وطبق فیصله وزارت صحت عامه به مدت پانزده روز مسدود خواهند بود .

به گفته وی ، طی سال جاری حداقل دوازده تُن ادویه بی کیفیت وتاریخ گذشته از دواخانه های هرات جمع آوری شده است وبه این ارتباط چهل دواخانه مسدود شده اند.

بنابرمعلومات رفیق شیرزی مسئول مطبوعات صحت عامه هرات، درحال حاضر بیش ازشش صد وپنجاه مرکز عرضه ادویه ودواخانه درسطح شهر وولسوالی های پانزده گانه این ولایت فعالیت دارند.

در عین حال یکتن از داکتران شفاخانه هرات می گوید طی سال جاری بیش از ۱۰۰ دواخانه که ادویه تاریخ گذشته را به فروش می رساندند شناسایی شدند و هیچ یک از آنها به حارنوالی معرفی نگردیده است.

وی افزود: افرادی که ادویه تاریخ گذشته را بالای مردم به فروش می رسانند باید محاکمه شوند.

بنا به اظهارات وی دو ماه قبل یک مریض از ولسوالی شیندند که ادویه تاریخ گذشته را مصرف کرده بود در شفاخانه در گذشت.

وی که نخواست نامش فاش شود گفت که برخی از مسوولینی که در بخش صحت محیطی فعالیت می کنند از دواخانه های که ادویه تاریخ گذشته را به فروش می رسانند حق السکوت دریافت می کنند.

اداره قوانین صحی وبررسی ریاست صحت عامه هرات می گوید از هشت دواخانه ای که به اتهام فروش ادویه تاریخ گذشته شناسایی شدند تعهد نامه گرفته شده و تا پانزده روز دوکان های آنها مسدود خواهد بود.

طی سال گذشته بیش از سه تن ادویه تاریخ گذشته که از دواخانه های ولایت هرات جمع اوری شده بود از سوی مسوولین صحت عامه این ولایت حریق گردیده است.

ث هرات