صلاح الدین ربانی وزیر خارجه افغانستان با یک تعداد از اعضای جمعیت اسلامی ظهر روز جمعه  وارد هرات شد و به  دیدار اسماعیل خان یکی از رهبران جهادی در هرات رفت. منابع نزدیک به وزیر خارجه می گویند این سفر وزیر خارجه غیر رسمی است وبرای بحث و گفتگو در مورد حزب جمعیت اسلامی افغانستان […]

صلاح الدین ربانی وزیر خارجه افغانستان با یک تعداد از اعضای جمعیت اسلامی ظهر روز جمعه  وارد هرات شد و به  دیدار اسماعیل خان یکی از رهبران جهادی در هرات رفت. منابع نزدیک به وزیر خارجه می گویند این سفر وزیر خارجه غیر رسمی است وبرای بحث و گفتگو در مورد حزب جمعیت اسلامی افغانستان می باشد. یک منبع نزدیک میگوید قرار است آقای صلاح الدین ربانی در مورد اینده حزب جمعیت و کارکرد این این حزب در گذشته و آینده با اسماعیل خان گفتگو کند. به گفته این منبع چند فرمانده جهادی نیز وزیر خارجه را همرایی می کنند. از جهت دیگر یک فرمانده محلی جهادی در هرات میگوید وزیر خارجه برای بحث روی انتخاب رئیس جدید حزب جمعیت اسلامی با سران رهبران جهادی گفتگو خواهد کرد و در ابتدا برای این بحث روی این مسله وارد هرات شده است. قرار است وزیر خارجه در سفر به هرات از منظر جهاد که نماینگر جهاد مردم هرات می باشد دیدن کند.