سالهاست که شعارهای بلند بالایی از سوی مسئولان اداره مختلف دولتی در مورد شمولیت هرات در لیست میراث های فرهنگی جهانی یا یونسکو سرداده میشود اما تا به حال چه اقدامی در این مورد شده است؟ شماری از مسئولان اداره اطلاعات و فرهنگ هرات جایگاه کنونی شهر باستانی هرات را در موقعیتی اعلام میکنند که […]

سالهاست که شعارهای بلند بالایی از سوی مسئولان اداره مختلف دولتی در مورد شمولیت هرات در لیست میراث های فرهنگی جهانی یا یونسکو سرداده میشود اما تا به حال چه اقدامی در این مورد شده است؟ شماری از مسئولان اداره اطلاعات و فرهنگ هرات جایگاه کنونی شهر باستانی هرات را در موقعیتی اعلام میکنند که در سال ۲۰۰۱ میلادی قرار داشته است. به گفته آنها با گذشت سالهای متمادی تا به حال هیچ پروژه ای در مورد معرفی بناهای باستانی هرات به یونسکو صورت نگرفته است.

او ساخت بلند منزل های خلاف نقشه در ساحات باستانی از سوی باشنده های هرات را یکی ازعوامل بازدارنده شمولیت هرات در لیست میراث های فرهنگی جهانی عنوان میکند.مسئولان اداره اطلاعات و فرهنگ هرات اما اداره های شاروالی و شهرسازی را در عدم مراقبت از ساخت بلند منزل ها مقصر میداند.در همین حال مسئولان اداره شاروالی هرات میگویند در سالهای گذشته این اداره به دلیل موجودیت فساد و فشارهای سیاسی روند ساختمان سازی زا زیر کنترول نداشته ولی در این اواخر تمام ساختمان های در حال ساخت زیر کنترول این اداره درآمده است.

اداره شهرسازی هرات اما میگوید تمام نقشه های داده شده در ساحات باستانی هرات از سوی این اداره از ارتفاع هفت متر تجاوز نکرده است. مسئولان این اداره ساخت بناهای بیشتر از دو منزل را خلاف نقشه های داده شده این اداره خوانده پیگیری این تخلف ورزی را مسئولیت اداره شاروالی میداند.

این در حالیست که در مدت پانزده سال اخیرشعارهای زیادی در مورد شمولیت هرات در لیست میراث های فرهنگی جهان سرداده شده اما حالا صدا بلند میشود که هرات در همان جایگاه سال ۲۰۰۱ قرار دارد.