خیلی از مادران و نوزادان در حوزه غرب کشور هنوزهم در جریان ولادت و پس از آن جان شان را از دست می­دهند. بیشتر مرگ و میر مادران و نوزادان در ولسوالی­ها و مناطق دوردست وجود دارد. جایی که دسترسی به خدمات اندک است و یاهم خانواده­ها به مراکز صحی مراجعه نمی­کنند. حالا شماری از […]

خیلی از مادران و نوزادان در حوزه غرب کشور هنوزهم در جریان ولادت و پس از آن جان شان را از دست می­دهند. بیشتر مرگ و میر مادران و نوزادان در ولسوالی­ها و مناطق دوردست وجود دارد. جایی که دسترسی به خدمات اندک است و یاهم خانواده­ها به مراکز صحی مراجعه نمی­کنند.

حالا شماری از مسوولان اداره­های صحی و داکتران ولایت­های غربی کشور اینجا درهرات گردهم آمده تا با در میان گذاشتن مشکلات و تجارب شان، از مرگ و میر مادران و نوزادان در این حوزه جلوگیری کنند.

پیش از سال ۲۰۰۱ در هر ۱۰۰هزار ولادت نزدیک به ۱۶۰۰ مادر جان خودرا از دست میدادند اما حالا این آمار به ۳۲۷ تن کاهش یافته است. استخدام قابله ها در مراکز صحی، دسترسی مردم به خدمات، بلند رفتن سطح آگاهی مادران به مسائل بارداری و وقوع ولادت ها در مراکز صحی از عوامل عمده کاهش این مرگ و میرها خوانده می شود.

در شماری از ولایت­های غربی کشور خیلی از مردم به خدمات صحی دسترسی ندارند و  در ولسوالی­ها و مناطق دور دست هنوزهم جان مادران و نوزادان در هنگام ولادت تهدید می­شود.

بیشتر عوامل مرگ ومیر مادران و نوزادان در غرب کشور، وقوع ولادت ها در خانه ها و عدم دسترسی به خدمات صحی خوانده می شود. عدم توجه به مراقبت های قبل از ولادت از سوی مادران و مبتلا شدن مادران  به امراض گوناگون هنگام بارداری نیز از عوامل از بین رفتن مادران و نوزادان هنگام ولادت عنوان می­شود.