مسئولان جدید التقرر شعبه پاسپورت هرات با تاکید بر مبارزه با فساد اداری و پیشگیری از رفت و آمد کمیشن کاران در شعبه پاسپورت از توزیع یک هزار جلد پاسپورت چاپ شده از سوی وزارت داخله به شهروندان هرات سخن میگویند. بیش از یک ماه میشود که بالغ بر ۲۰۰۰۰ سند پاسپورت از مدیریت پاسپورت […]

مسئولان جدید التقرر شعبه پاسپورت هرات با تاکید بر مبارزه با فساد اداری و پیشگیری از رفت و آمد کمیشن کاران در شعبه پاسپورت از توزیع یک هزار جلد پاسپورت چاپ شده از سوی وزارت داخله به شهروندان هرات سخن میگویند. بیش از یک ماه میشود که بالغ بر ۲۰۰۰۰ سند پاسپورت از مدیریت پاسپورت هرات طی مراحل قانونی شده اما به دلیل آنچه بروز عوارض تخنیکی در پرینترهای چاپ پاسپورت گفته میشود از چاپ بازمانده است. حالا اما مدیر جدید پاسپورت هرات میگوید مسئولان ریاست عمومی پاسپورت در نشست با قوماندان امنیه هرات از چاپ بزودی دیگر پاسپورت های طی مراحل شده هرات نشینان سخن گفته اند.

در همین حال متقاضیان پاسپورت در هرات طولانی شدن روند طی مراحل قانونی اسناد پاسپورت در هرات را در موجودیت کمیشن کاران و رد و بدل شدن پول در این اداره میدانند. شماری از متقاضیان پاسپورت در هرات که از مدت شش ماه بدینسو اقدام به گرفتن پاسپورت کرده اند و تا هنوز هم بایومتریک نشده اند از مسئولان شعبه پاسپورت هرات میخواهند تا از رفت و آمد کمیشن کاران به شعبه

با این همه مسئولان شعبه پاسپورت هرات از دادن حق اولویت به متقاضیانی سخن میگویند که سرگردانی بیش از شش ماه در راه گرفتن پاسپورت را تحمل کرده اند. مدیر پاسپورت هرات وعده میکند که به زودی پای کمیشن کاران از رفت وآمد به شعبه پاسپورت را قطع خواهد کرد.

این در حالیست که چند روز پیش قوماندان امنیه هرات خواجه اکبر صدیقی مدیر پاسپورت هرات را به دلیل موجودیت فساد در شعبه پاسپورت از کارش برکنارکرد.