در جریان مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری داکتر اشرف غنی و داکتر عبدالله عبدالله تعهداتی هم در قبال تقویت نقش زنان در کشور دادند اما حالا پس از یک سال که از تشکیل حکومت وحدت ملی می گذرد اما زنان فعال از عملکرد این حکومت راضی نیستند. زنان در هرات میگوید غنی و عبدالله تنها به […]

در جریان مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری داکتر اشرف غنی و داکتر عبدالله عبدالله تعهداتی هم در قبال تقویت نقش زنان در کشور دادند اما حالا پس از یک سال که از تشکیل حکومت وحدت ملی می گذرد اما زنان فعال از عملکرد این حکومت راضی نیستند. زنان در هرات میگوید غنی و عبدالله تنها به فکر رای زنان بودند و هیچ توجه ای به خواست زنان ندارند.

با اینکه اشرف غنی رئیس جمهوری در زمان کمپاین های انتخاباتی اش به نقش زنان در رده های بالا حکومتی در ولایات تاکید کرده بود اما در نخستین سفرش به هرات نخستین حارنوال زن در افغانستان را از کارش برکنار کرد. ماریا بشیر فعال حقوق بانوان در غرب کشور به این باور است که اراده سیاسی رهبران حکومت افغانستان در قبال مشارکت سیاسی زنان و قرار دادن زنان در پست های کلیدی قوی نیست. او می گوید جامعه جهانی هم به وعده های خود در قبال بانوان وفاداری نکرده است و این امیدوار کننده نیست.

نماینده گان در شورای ولایتی هرات تاکید دارند که در جامعه مردسالار افغانستان تقویت نقش زنان در سطوح رهبری کار ساده نیست اما مقرری یک بانو به حیث والی در ولایت غور عاری از مشکلات نمی باشد. به گفته­ی سکینه حسینی عضو شورای ولایتی هرات در این زمینه رییس جمهور از بانوان به عنوان یک سمبول کار گرفته است.

علاوه بر این یکی از مشکلات دیگر زنان افغان ناامنی در کشور است که در حال حاضر بیشتر از همه به عنوان یک تهدید برای این قشر به شمار می رود. به عقیده فعالان حقوق بانوان هراس از آینده نامعلوم اراده شمار زیادی از بانوانی که به امیدواری بسیار قوی شروع کرده بودند را کمرنگ کرده است.

در همین حال این بانوان در غرب کشور حکومت را متهم کرده که هیچ اقدام موثری را در بخش زنان طی این یکسال انجام نداده است. به گفته­­ی آنان هر چیزی که خارج از قانون و یا فراتر از قانون باشد نتیجه خوبی نخواهد داد. با این هم فعالان زن امیدوار به یک آینده بهتر بانوان در افغانستان بویژه در حوزه