روزانه در برابر کنسولگری ایران صف‌های درازی از سوی مردم به پا می‌شود. مردم از ولایت‌های گوناگون غرب کشور برای گرفتن روادید به این نمایندگی مراجعه می‌کنند. آن‌گونه که محمود افخمی رشیدی سرکنسول ایران در هرات می‌گوید: آنان در روز بیش از پنج‌سد ویزا به مردم می‌دهند که کم‌تر از ده درسد آنان باید هوایی […]

روزانه در برابر کنسولگری ایران صف‌های درازی از سوی مردم به پا می‌شود. مردم از ولایت‌های گوناگون غرب کشور برای گرفتن روادید به این نمایندگی مراجعه می‌کنند. آن‌گونه که محمود افخمی رشیدی سرکنسول ایران در هرات می‌گوید: آنان در روز بیش از پنج‌سد ویزا به مردم می‌دهند که کم‌تر از ده درسد آنان باید هوایی سفر کنند. او گفت: ظرفیت صدور ویزا همین اندازه است و بیش از آن مقدور نیست.

از سوی دیگر آقای افخمی از این گفت که برای صدور ویزا هیچ مرجع دیگری جز کنسول‌گری نیست و از مردم خواست تا به کسی دیگری در این زمینه مراجعه نکنند.

سرکنسول ایران در هرات هم‌چنین از آغاز بخش سوم ویزای کار سخن گفت که تنها برای کسانی داده می‌شود که در دو مرحله‌ی گذشته قانونی رفته‌اند و برگشته‌اند.

در همین حال این نماینده‌ی سیاسی شایعاتی را رد می‌کند که مبنی بر بالا رفتن ضمانت ویزاست. او در این زمینه گفت: کسانی‌که ضمانت خود را پرداختند پس از بازگشت تنها دو ماه زمان دارند تا پول خود را پس بگیرند.

هم‌چنین آقای افخمی درباره‌ی گذرنامه‌های شهروندان افغان سخن گفت که از دید او همه باید پاسپورت نو داشته باشند و به کسانی‌که پیش از سال ۱۳۹۰ پاسپورت گرفتند، دیگر ویزا داده نخواهد شد.