خطیب مسجد جامع بزرگ شهر هرات طولانی شدن پروسه انتخابات ریاست جمهوری افغانستان را عاملی برای افزایش نا امنی و مشکلات زیاد برای مردم عنوان کرد. مولوی خداداد صالح میگوید مردم در مشکلات بسر می برند و نامزدان به دنبال چوکی و مقام هستند. رییس شورای علمای حوزه غرب کشور در خطبه نمازجمعه روی اهمیت […]

خطیب مسجد جامع بزرگ شهر هرات طولانی شدن پروسه انتخابات ریاست جمهوری افغانستان را عاملی برای افزایش نا امنی و مشکلات زیاد برای مردم عنوان کرد. مولوی خداداد صالح میگوید مردم در مشکلات بسر می برند و نامزدان به دنبال چوکی و مقام هستند.

رییس شورای علمای حوزه غرب کشور در خطبه نمازجمعه روی اهمیت امنیت و صلح صحبت کرده از طولانی شدن زمان انتخابات ریاست جمهوری انتقاد کرد، مولوی خداداد صالح می گوید، دسته های انتخاباتی تا جاییکه به فکر ملت باشند و وضعیت کنونی را ببینند به دنبال چوکی و مقام اند، که این جار و جنجال های شان فضای امنیتی کشور را برهم زده است.

خطیب نمازجمعه مسجدجامع بزرگ هرات گفت،کاندیداها وضعیت مردم را مدنظر نمی گیرند و هر روزه وضعیت در تمامی بخش ها بدتر شده می رود، این روزها برآمار بیکاران افزون شده و خیلی از بخش های اقتصادی کشور ضربه دیده اند، اما دسته های انتخاباتی این از اینکه به دنبال راه حلی بر این وضعیت باشند هر روزه جنجال های انتخاباتی را بیشتر می کنند. با این حال وضعیت کنونی امنیت را هم تحت تاثیر منفی قرار داده است و تا اتفاق نظر میان کاندیداها، علما و سیاسیون کشور نباشد هیچگاه چالش های کنونی حل نخواهد شد.

نمازجمعه در همه مساجد شهر و ولسوالی های هرات در فضای کاملا امن برگزارشد، علمای دینی در این ولایت به خاطر بهبود وضعیت کنونی کشور دعا کردند، مردم هرات هم از دولت مردان و کاندیداها می خواهند تا وضعیت کشور را مد نظر گرفته به جنجال های انتخاباتی خاتمه دهند و نگذارند که اوضاع از این هم بدتر شود.