رییس موسسات تحصیلات عالی خصوصی وزارت تحصیلات عالی کشور، چندان راضی از خدمات این موسسات خصوصی نیست. او میگوید در بازدیدهای خود از چند تا از این موسسات دریافته است که برخی از این مراکز آموزشی عالی، حتا مجهز به کتابخانه و دیگر امکانات ابتدایی نیستند. او تاکید کرد که به زودی ۲۰ تا ۳۰ […]

رییس موسسات تحصیلات عالی خصوصی وزارت تحصیلات عالی کشور، چندان راضی از خدمات این موسسات خصوصی نیست. او میگوید در بازدیدهای خود از چند تا از این موسسات دریافته است که برخی از این مراکز آموزشی عالی، حتا مجهز به کتابخانه و دیگر امکانات ابتدایی نیستند. او تاکید کرد که به زودی ۲۰ تا ۳۰ پوهنحی از این مراکز بسته خواهد شد.

بارها از سوی دانشجویان این موسسات خصوصی که از چند سال پیش رشد کمی پرشتابی داشتند، شکایتهایی شده بود.

بیش‌تر مراکز آموزشی خصوصی عالی‌ایکه زیر نام موسسات تحصیلات عالی خصوصی در هرات فعالیت می‌کنند، هتا جای ثابتی ندارند. در تازه‌ترین مورد، یکی از این موسسات توانسته با بودجه‌ای پنج‌سد هزار دالری، ساختمانی برپا کند و این برای نخستین بار است. در روز گشایش این ساختمان، مسعود ترشت‌وال رییس بخش موسسات تحصیلات عالی خصوصی وزارت تحصیلات عالی کشور، ابراز امیدواری کرد تا همه‌ی موسسات خصوصی در گام نخست به مکان توجه داشته باشند و در گام دیگر تجهیزات خوبی را در دست‌رس دانش‌جویان قرار دهند و هم‌چنین از نیروهای بشری خود کار گیرند. او در سخن‌رانی‌ای که داشت چندان راضی از کارکرد این موسسات نبود و گفت: برای بهبود وضعیت این موسسات، ارزیابی آغاز شده که از این پس این بنیادهای خصوصی را درجه‌بندی خواهیم کرد. او گفت: برخی از این موسسات آن‌گونه که هستند تبلیغات نمی‌نمایند و در این‌کار هم غیرواقعی عمل می‌کنند.

آقای ترشت‌وال گفت: در بازدید‌هایی که از برخی موسسات خصوصی داشتیم، هتا برخی از آن‌ها از امکانات پایه‌یی یعنی کتاب‌خانه و لابراتوار برخوردار نبودند. او ابراز نگرانی کرد که این قشر از دانش‌جویان چالش‌هایی گوناگونی را در آینده پدید خواهند آورد.

از سوی دیگر رییس بخش تحصیلات عالی خصوصی وزارت تحصیلات عالی کشور خبر از این داد که به‌زودی اعلام خواهند کرد که ۲۰ تا ۳۰ پوهنحی از این موسسات به دلیل نبود امکانات و شرایط بسنده، بسته خواهد شد.

آقای ترشت‌وال هم‌چنین افزود: نگرانی‌هایی وجود دارد که امیدواریم کم‌کم از میان رود. او در بخش دیگر از سخن‌رانی خود اشاره به این کرد که از این پس استخدام استادان موسسات تحصیلات عالی خصوصی هم مانند مکانیزم استخدام استادان پوهنتون‌های دولتی خواهد بود و این مقرره را کابینه‌ی دولت تصویب کرده است.

در افغانستان، ۹۰ موسسه‌ی تحصیلات عالیِ خصوصی هست که هشت تا از این موسسات در هرات فعالیت دارند.BFBC1942