شرکت ترکی آمریکایی که مسئولیت ساخت سرک حلقوی افغانستان در منطقه قیصار- لامان در ولایت بادغیس را بدوش داشت از افغانستان فرار کرده است. مقام های محلی و فعالان جامعه مدنی در بادغیس با انتقاد از وزارت فواید عامه کشور می گویند، آنان بارها از وقوع چنین رویدادی به مسئولان وزارت فواید عامه هشدار داده […]

شرکت ترکی آمریکایی که مسئولیت ساخت سرک حلقوی افغانستان در منطقه قیصار- لامان در ولایت بادغیس را بدوش داشت از افغانستان فرار کرده است. مقام های محلی و فعالان جامعه مدنی در بادغیس با انتقاد از وزارت فواید عامه کشور می گویند، آنان بارها از وقوع چنین رویدادی به مسئولان وزارت فواید عامه هشدار داده بودند اما این موضوع از سوی مسئولان وزارت جدی گرفته نشده است. این درحالیست که اخیرا وزیر فواید عامه طی صحبتی با رسانه از کلاه برداری ۱۰۷ میلیون دالری این شرکت سخن زده بود.

نجیب الله اوژن وزیر فواید عامه افغانستان اخیرا در صحبت با رسانه در کابل گفته است، شرکت ترکی- آمریکایی که قرار بود سرک حلقوی افغانستان در منطقه قیصار- لامان در ولایت بادغیس را بسازد با دریافت پیش پرداختی ۱۰۷ میلیون دالری افغانستان را ترک کرده است. این درحالیست که مقام های محلی و فعالان مدنی در بادغیس با انتقاد از عملکرد وزارت فواید عامه می گویند آنان این موضوع را بارها به مسئولان تذکر داده اند اما این موضوع جدی گرفته نشده است. سیدشیدا عارض از فعالان مدنی در ولایت بادغیس می گوید: تاکنون حتی یک کیلومتر هم از این سرک ساخته نشده است.

درهمین حال مقام های محلی در بادغیس نیز مقام ها در وزارت فواید عامه را مسئول وضعیت کنونی دانسته می گویند، چندین بار نگرانی خود را در خصوص توقف این پروژه حیاتی با مسئولان در وزارت شریک کرده اند اما اقدامی برای حل مشکل صورت نگرفته است. میرویس میرزاکوال سخنگوی والی بادغیس می گوید: ساخت این سرک یکی از آرزوهای دیرینه مردم بادغیس در چند سال اخیر بود که با این اتفاق آرزوها تبدیل به یاس شده است.

این درحالیست که گفته می شود این شرکت نه تنها حاضر به برگرداندن این پول نیست، بلکه برای سرپوش گذاشتن روی کلاه برداری خود، خواهان جریمه از دولت افغانستان به دلیل تامین نکردن امنیت محل اجرای این پروژه شده است. موضوعی که از سوی دولت افغانستان رد شده است. وزیر فواید عامه گفته است این شرکت خارجی در تلاش است تا به بهانه ناامنی مقدار پولی را که دریافت کرده نپردازد. هزینه این پروژه را که بیش از چهارصد میلیون دالر است به عهده بانک توسعه آسیایی است و این قرارداد نیز از سوی این نهاد بین المللی به این شرکت آمریکایی_ ترکی داده شده است.با این حال گفته می شود این قضیه از سوی نهادهای عدلی و قضایی افغانستان پیگیری خواهد شد.Video Clip Walayat Badqis