مدیر اداری فرماندهی پولیس ولایت فراه در نتیجه انفجار یک ماین کنار جاده ای همراه با یک پولیس دیگر کشته شد. مقامهای امنیتی فراه می گوید: مدیر اداری فرماندهی امنیه فراه هنگامی کشته شد، که وی جهت بازدید پوسته های امنیتی شاهراه بسوی ولسوالی بالابلوک ولایت فراه در حرکت بود. مدیر اداری فرمانده ای پولیس […]

مدیر اداری فرماندهی پولیس ولایت فراه در نتیجه انفجار یک ماین کنار جاده ای همراه با یک پولیس دیگر کشته شد. مقامهای امنیتی فراه می گوید: مدیر اداری فرماندهی امنیه فراه هنگامی کشته شد، که وی جهت بازدید پوسته های امنیتی شاهراه بسوی ولسوالی بالابلوک ولایت فراه در حرکت بود.

مدیر اداری فرمانده ای پولیس ولایت فراه در انفجار ماین کنار جاده ای در مرکز این ولایت جان خود را از دست داد.

عبدالرزاق یعقوبی فرمانده پولیس این ولایت میگوید این رویداد در منطقه سور زمانی رخ داد که یک ماین کنترولی انفجار کرد. فرمانده پولیس فراه میگوید در این حادثه فیض محمد خان و یک سرباز پولیس جان خود را از دست دادند و سه پولیس دیگر مجروح شده اند.

فرمانده پولیس فراه میگوید بررسی ها نشان میدهد که ماین از سوی گروه طالبان در آن منطقه کار گذاری شده بود. طی سال جاری ده ها غیر نظامیان نیز قربانی ماین های کنار جاده بوده است. آنگونه که مردم و مسوولین در فراه میگویند در این اواخر میزان نا امنی در فراه افزایش یافته و این باعث نگرانی آنها می باشد.entkhaddbat