مسوولان کمیسیون مستقل حقوق بشر در غرب کشور، میگویند که از چند ماه به اینسو، دایره کاریشان به دلیل ناامنی کوچکتر شده است. رییس این کمیسیون گفته است آنان به چند ولسوالی هرات دسترسی ندارند و نمیتوانند کار کنند. او همچنین گفت که در سه ولایت بادغیس، فراه و نیمروز هم فعالیت هایشان محدود به […]

2a018ioمسوولان کمیسیون مستقل حقوق بشر در غرب کشور، میگویند که از چند ماه به اینسو، دایره کاریشان به دلیل ناامنی کوچکتر شده است. رییس این کمیسیون گفته است آنان به چند ولسوالی هرات دسترسی ندارند و نمیتوانند کار کنند. او همچنین گفت که در سه ولایت بادغیس، فراه و نیمروز هم فعالیت هایشان محدود به خود مرکز ولایتهاست و ناامنی نگذاشته تا کار خود را در دیگر ولسوالیها پیش ببرند.

سیدعبدالقادر رحیمی مسوول کمیسیون مستقل حقوق بشر در غرب کشور سخن از این می‌گوید که دایره‌ی کارهای خدماتی-حقوق بشری به دلیل ناامنی کوچک‌تر شده است. او گفت: این یک چالش بزرگ فرا راه آنان و دیگر ارگان‌های خدماتی‌ست که نمی‌توانند کارمندان خود را برای فعالیت به برخی مناطق بفرستند. آقای رحیمی افزود که به‌ویژه در این چند ماه و کشاکش‌های انتخاباتی که پدید آمده، ناآرامی بیش‌تر شده و ساحه‌ی کارشان محدودتر.

آقای رحیمی آشکارا از پنج ولسوالیِ هرات نام برد که نمی‌توانند در آن فعالیت داشته باشند. او گفت: در برخی از ولسوالی‌ها هم کارشان محدود به خود مراکز آن است و به دلیل ناامنی نمی‌توانند به روستاها سفر کنند.

رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر در غرب کشور هم‌چنین از این گفت که در ولایت‌های نیمروز، فراه و بادغیس که زیر مسوولیت‌های‌ کاری‌شان است، تنها به مراکزشان سفر می‌کنند و دست‌رسی به روستاها و این‌که چه می‌گذرد در آن‌جا، ندارند. او دلیل این را هم ناامنی عنوان کرد.

پیش از این هم فعالان مدنی در این بخش از کشور، گفته بودند که بحران سیاسی کشور، به ناامنی‌ها دامن زده است و باعث ضربه‌زدن به‌کارهای‌شان شده است.