صدها مکتب در ولایت غور هنوز ساختمان اساسی و مواد کافی درسی ندارند، مسوولان معارف این ولایت می گویند، نبود ساختمان های معیاری درسی و مواد درسی روی کیفیت معارف این ولایت تاثیر منفی گذاشته است، رییس معارف غور می گوید برعلاوه این مشکلات نبود استادان مسلکی نیز چالش دیگریست که باعث کندی روند […]

velayat ghor 3  صدها مکتب در ولایت غور هنوز ساختمان اساسی و مواد کافی درسی ندارند، مسوولان معارف این ولایت می گویند، نبود ساختمان های معیاری درسی و مواد درسی روی کیفیت معارف این ولایت تاثیر منفی گذاشته است، رییس معارف غور می گوید برعلاوه این مشکلات نبود استادان مسلکی نیز چالش دیگریست که باعث کندی روند پیشرفت و کیفیت آموزش و پرورش در این ولایت شده است.

صبغت الله اکبری رییس معارف غور میگوید از بیش از ۸۰۰ باب مکتب دراین ولایت تنها ۲۰۰ باب آن دارای ساختمان اند دیگر همه این مکاتب بدون ساختمان و حتی دانش آموزان از آب صحی آشامیدنی نیز بهره مند نیستند.

بر علاوه این چالش وجود گروه های مسلح غیر مسوول و درگیری میان این گروه ها در برخی ولسوالی ها باعث مسدود شدن مکاتب میشود و صدها دانش آموز حتی تا چند روز از درس و تعلیم بدور می مانند.

رییس معارف غور می گوید همین نا امنی ها ودرگیری های مسلحانه باعث شده است که این اداره نتواند افراد مسلکی و معلمین حرفه ای را در مکاتب این ولایت جذب کند، که در حال حاضر حدود ۱۵۰۰ معلم قرار دادی که یا ملا مسجد است و یا هم تنها خواندن و نوشتن بلد است در اکثر مکتب های این ولایت مصروف تدریس اند و این خود بر کیفیت معارف غور تاثیر منفی گذاشته است.

مسوولان معارف غور همچنان از کمبود مواد درسی به ویژه کتاب درسی شکایه دارند، رییس معارف غور می گوید بیشتر مکاتب در این ولایت کمبود کتاب و مواد درسی دارند که اخیرا کتاب های اموزشی جدید از صنف اول الی ششم به آنها رسیده، درحال حاضر این ولایت ۸۱۳ باب مکتب دارد که ۱۸۲ باب مکتب های دخترانه اند.