سال تعلیمی ۱۳۹۳ خورشیدی در ولایت فراه رسما آغاز شد. بیش از صد هزار دانش آموزان دختر و پسر و همچنان صد ها دانشجوی از روز شنبه رسما به صنوف درسی خود حاضر شدند.مسوولان تحصیلات عالی و معارف ولایت فراه می گویند: هر چند چالشهای فرا روی آنها وجود دارد، اما کفیت درسی آنها نسبت […]

qسال تعلیمی ۱۳۹۳ خورشیدی در ولایت فراه رسما آغاز شد. بیش از صد هزار دانش آموزان دختر و پسر و همچنان صد ها دانشجوی از روز شنبه رسما به صنوف درسی خود حاضر شدند.مسوولان تحصیلات عالی و معارف ولایت فراه می گویند: هر چند چالشهای فرا روی آنها وجود دارد، اما کفیت درسی آنها نسبت به سالهای پیش بهتر شده است.

محمد یونس رسولی معاون والی فراه از دانشجویان و دانش آموزان مکاتب و پوهنتون فراه خواست که نسبت به دیگر مصروفیت های زنده گی به تحصیل و آموزش توجه بیشتر داشته باشند. او تاکید می کند که بالا بردن سواد می تواند نقش اساسی در تامین امنیت داشته باشد.

پوهاند گل احمد ظاهریان رییس دانشگاه ولایت فراه می گوید: دانشگاه این ولایت نو تاسیس است، و مشکلات زیادی نیز فراروی محصلین پوهنتون فراه وجود دارد. به گفته وی در دانشگاه فراه محصلین در دو دیپارتمنت، انجنیری , زراعت و تعلیم و تربیه مصروف تحصیل اند. به گفته وی از سه سال بدین سو تاکنون ۲۶۱ محصل دختر و پسر در این دانشگاه مصروف هستند و در سال جدید تحصیلی تعداد آنها حدود یک هزار تن خواهد شد. همچنان محمد صابر فاروقی رئیس معارف فراه تاکید می کند که در سال جدید بیش از صد هزار دانش آموز دختر و پسر به صنوف درسی حاضر خواهند شد. او نبود امنیت در برخی ولسوالی ها را از چالش ها در معارف این ولایت عنوان کرد.

در همین حال محصلین پوهنتون ولایت فراه، نبود تعمیر ویژه برای پوهنتون، کمبود دیپارتمنت ها، عدم لیله برای محصلین بویژه محصلین ولایات دیگر، نبود برق و برخی چالش های دیگر را از عمده ترین چالش ها در آموزش عنوان می کنند. همچنان دانش آموزان مکاتب در فراه میگوید باید در سال جدید خورشیدی توجه بیشتری به معارف صورت گیرد.

از جهت دیگر شماری از باشندگان ولایت فراه میگویند به دلیل نبود امنیت در برخی ولسوالی های این ولایت در سال های گذشته جوانان از رفتن به مکاتب باز ماندند و در سال جدید باید دولت این چالش ها را رفع سازد. از آغاز سال جاری تاکنون چند معلم و دانش آموز از سوی طالبان مسلح کشته و یا هم زخمی شدند.