دومین نهاد مدنی ورزشی در ولایت هرات با حضور مسئولان دولتی و شماری از ورزشکاران افتتاح شد. این نهاد تحت نام مجمع علمی ورزشی افغانستان فعال شده و هدف آن نیز علمی سازی ورزش در کشور یاد شده است. مجمع علمی ورزشی افغانستان که از یک ماه به این سو فعالیت خود را در هرات […]

دومین نهاد مدنی ورزشی در ولایت هرات با حضور مسئولان دولتی و شماری از ورزشکاران افتتاح شد. این نهاد تحت نام مجمع علمی ورزشی افغانستان فعال شده و هدف آن نیز علمی سازی ورزش در کشور یاد شده است.

مجمع علمی ورزشی افغانستان که از یک ماه به این سو فعالیت خود را در هرات آغاز کرده، روز گذشته رسما افتتاح شد. موسسان این مجمع می گویند که در آن بیش از ۳۵ فدراسیون سهم داشته و نزدیک به ۶۰ تن از بزرگان ورزش هرات در تاسیس این مجمع نقش داشته اند.

احسان الله کروخی رئیس این مجمع می گوید، که آنها اهداف بزرگی را در اولویت های کاری مجمع علمی ورزشی افغانستان قرار داده اند. به گفته او علمی سازی ورزش، برگزاری سیمنارهای علمی ورزشی و کار روی ورزش پایه در رشته های مختلف، از جمله این اهداف است.

در همین حال عبدالقیوم جامی رئیس المپیک هرات، تاسیس این مجمع را در آینده ورزش هرات مفید دانسته و به این عقیده است که با تاسیس این مجمع فعالیت های بیشتری در راستای بهبود وضعیت ورزش انجام خواهد شد.

والی هرات نیز می­گوید که باید چنین نهادهایی بخاطر اتحاد تمام ورزشکاران و بهبود ورزش تلاش کرده و ورزش را در هرات حرفه ای بسازند.

برخی نیز امیدوارند تا ورزش در میان تمام مردم ترویج یابد. ورزشکاران در هرات، افتخارات زیادی را در سال­های اخیر بدست آوردند، با این حال مسئولان ورزشی هرات امیدوارند که با تاسیس این مجمع ورزش در هرات، بیشتر از این پیشرفت کرده و افتخارات بیشتری کسب کنند.