مسوولین ریاست امور زنان ولایت هرات از امادگی سازمان ملل متحد جهت همکاری برای مبارزه با خشونت علیه زنان در این ولایت خبر میدهند. مارک بودن معاون و نماینده خاص سرمنشی ملل متحد در سفرش به هرات وعده سپرد تا در جهت حفظ دست آورد های ده ساله زنان در افغانستان نیز تلاش کنند. مسوولین […]

مسوولین ریاست امور زنان ولایت هرات از امادگی سازمان ملل متحد جهت همکاری برای مبارزه با خشونت علیه زنان در این ولایت خبر میدهند.

مارک بودن معاون و نماینده خاص سرمنشی ملل متحد در سفرش به هرات وعده سپرد تا در جهت حفظ دست آورد های ده ساله زنان در افغانستان نیز تلاش کنند.

مسوولین ریاست امور زنان ولایت هرات میگویند در این اواخر تهدید ها علیه زنان در برخی مناطق از جمله ولسوالی ها افزایش یافته است.

محبوبه جمشیدی رئیس امور زنان این ولایت در نشستی که معاون و نماینده خاص سرمنشی ملل متحد داشت تاکید کرد که اگر در توجه ای بیشتری به زنان صورت نگیرد دست آورد های ده ساله این قشر در افغانستان با چالش جدی همراه خواهد شد.

 او همچنان روی حضور زنان در انتخابات تاکید کرد. در عین حال مارک بودن تاکید نمود که سازمان ملل متحد همچنان برای حمایت از زنان افغانستان تلاش خواهد کرد.

 او دست آورد های یک دهه گذشته زنان افغان را گامی به سوی پیشرفت این قشر در کشور یاد نمود. وی تاکید نمود که باید زنان افغان نیز برای بدست آوردن حقوق خود تلاش نمایند. طی سال جاری این نخستین سفر یک مقام بلند پایه سازمان ملل متحد است که به ولایت هرات صورت میگیرد.

 سازمان ملل محتد در حالی حمایت خود را از زنان همچنان اعلام می کند که طی سال جاری نیز بر اساس آنچه مسوولین میگویند میزان خشونت علیه زنان در هرات همچنان رو به بالا می باشد. UN