این دفتر هم‌چنین در ولایت‌های کنر و ارزگان هم کارشان متوقف شده است. دلیل این توقف کار ناآرامی ذکر شده است.  آن‌گونه که در اعلامیه‌ی این دفتر آمده است، آنان به‌شدت از نبود آرامش ابراز نگرانی کرده‌اند. در این اعلامیه همچنین آمده است که آنان با این حال کار خود را در بخش‌های گوناگون پیش […]

 این دفتر هم‌چنین در ولایت‌های کنر و ارزگان هم کارشان متوقف شده است. دلیل این توقف کار ناآرامی ذکر شده است.

 آن‌گونه که در اعلامیه‌ی این دفتر آمده است، آنان به‌شدت از نبود آرامش ابراز نگرانی کرده‌اند. در این اعلامیه همچنین آمده است که آنان با این حال کار خود را در بخش‌های گوناگون پیش می‌برند.

در متن اعلامیه کمیته جهانی صلیب سرخ موجی از نگرانی دیده می‌شود. در نخستین سطور این اعلامیه این‌گونه می‌خوانیم: افزایش و  شدت تشنج و تندروی گروه های مسلح،  بی ثباتی در محیط   افغانستان را شدید و دشوار تر ساخته است. مردم عادی در زنده گی  روزمرۀ شان از تاثیرات این روند متاثر شده و تلفات  افراد ملکی در حال افزایش میباشد. کمیته بین المللی صلیب سرخ (آی سی آرسی) در قبال کمک رسانی به مردم متاثر از منازعات و سایر اشکال خشونت های مسلحانه در افغانستان جداً متعهد باقی میماند.

هم‌چنین خبرگزاری‌های بیرونی اعلام کردند که این کمیته کارش را در ولایت بادغیس متوقف کرده است. علت اساسی آن‌هم ناآرامی ذکر شده است.

ولایت بادغیس در شمال غرب کشور هم‌واره صحنه‌ی درگیری‌های گوناگون میان نیروهای دولتی و ناهم‌سویان مسلح دولت بوده است.

کمیته‌ی جهانی صلیب سرخ از سی سال به این‌سو در افغانستان فعالیت دارد. کار این کمیته، بازتوانی فزیکی و اجتماعی برای افراد دارای معلولیت ، حمایت از بیمارستان ها، و عرضه خدمات مراقبتی برای افراد مجروح است.

گویا این کمیته پس از آن این تصمیم را گرفته که دفتر آن چندی پیش در ولایت ننگرهار مورد حمله ناهم‌سویان مسلح دولت قرار گرفت. در این اعلامیه آمده است که حمله به این دفتر نشانه‌ی وخامت اوضاع است. از سوی دیگر این کمیته اعلام کرده که شماری از کارمندان خارجی این نهاد را ترک کرده‌اند و شماری از کارمندان افغان نیز کارشان را از دست داده‌اند.

با این‌حال کمیته‌ی جهانی صلیب سرخ اعلام کرده که آی سی آرسی تصمیم اتخاذ نموده است تا توانمندی خود را جهت پاسخگوئی به شدید ترین نیازمندی های قربانیان منازعات مسلحانه، حفظ نماید.

 ttt