بازسازی میدان هوایی هرات و آغاز پرواز های خارجی از این میدان به یک ماجرا تبدیل شده است، با آنکه رییس شورای ولایتی هرات میگوید که بازسازی میدان هوایی هرات برای  وزارت مالیه هیچ اهمیتی ندارد و در این زمینه اقدامات لازم را انجام نمیدهد اما والی هرات میگوید که پروژه بازسازی میدان هوای هرات […]

بازسازی میدان هوایی هرات و آغاز پرواز های خارجی از این میدان به یک ماجرا تبدیل شده است، با آنکه رییس شورای ولایتی هرات میگوید که بازسازی میدان هوایی هرات برای  وزارت مالیه هیچ اهمیتی ندارد و در این زمینه اقدامات لازم را انجام نمیدهد اما والی هرات میگوید که پروژه بازسازی میدان هوای هرات به وزارت مالیه ارتباط ندارد.

 بازسازی میدان هوایی هرات و آغاز پروز های خارجی از جمله بزرگترین آرزو های مردم هرات میباشد، هرچند مدت طولانی از وعده آغاز پرواز های خارجی از هرات میگذرد اما طوری که به نظر میرسد تا اکنون تا شروع کار های مقدماتی پرواز ها و بازسازی میدان هوایی کار زیادی باقی مانده است.

از سوی دیگر تفاوت نظر ها میان والی هرات و رییس شورای ولایتی در ین مورد باعث به وجود آمدن ابهام در مورد این پروژه گردیده است، رییس شورای ولایتی وزارت مالیه را مقصر میداند که در این زمینه تعلل نموده و والی هرات وزارت ترانسپورت را مسوول اصلی میداند.

 از جانب دیگر رییس شورای ولایتی هرات، نیروهای نظامی خارجی را متهم میکند که آنان مانع آغاز پرواز های خارجی از هرات می باشند و مخالفت آنان باعث شده تا این پرواز ها از هرات آغاز نگردد، اما والی هرات میگوید که او با نیروهای ائتلاف در مورد بازسازی میدن هوایی صحبت نموده و آنان میخواهند تا مبلغ هفت میلیون یورو را را کمک نمایند.

 رییس شورای ولایتی هرات همچنان میگوید که پولی که از سوی کشور ایتالیا برای بازسازی میدان هوایی داده خواهد شد هرچند به نام قرضه اعطا میشود اما در نهایت به افغانستان بخشیده خواهد شد.

طوریکه به نظر میرسد تفاوت نظر ها میان والی هرات و رییس شورای ولایتی این ولایت در مورد آغاز پرواز های خارجی و بازسازی میدان هوایی باعث شده تا نتوان به یک نتیجه واحد در مورد موانع فرار روی آغاز پرواز های خارجی رسید.